Skip to main content

Delårsrapport januari – juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 08:45 CEST

• Intäkterna för andra kvartalet ökade med 0,4 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 665,8 (663,0) MSEK. Intäkterna för perioden ökade med 4,9 procent till 1 271,7 (1 212,8) MSEK.

• Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 103,5 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 75,9 (37,4) MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 129,2 (75,4) MSEK.

• Resultat efter finansiella poster ökade med 129,8 procent för det andra kvartalet och uppgick till 73,3 (31,9) MSEK. För perioden uppgick resultatet efter finansiella poster till 134,5 (67,7) MSEK. I resultatet efter finansiella poster för det andra kvartalet ingår positiva valutaeffekter om totalt 0,9 (-3,9) MSEK och för perioden 11,2 (-3,4) MSEK.

• Rörelsemarginalen för det andra kvartalet ökade till 11,4 (5,6) procent och för perioden till 10,2 (6,2).

• Resultatet efter skatt för det andra kvartalet ökade med 125 procent och uppgick till 52,2 (23,2) MSEK. Periodens resultat efter skatt uppgick till 95,9 (47,8) MSEK.

• Resultat per aktie före utspädning för det andra kvartalet ökade med 153 procent och uppgick till 1,62 (0,64) SEK och för perioden till 2,96 (1,41) SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 10 eller
Gunilla Spongh, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 80

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.
www.mekonomen.se