Skip to main content

Mekonomen förstärker ledningen – Börje Bengtsson ny vice VD

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 15:03 CEST

Mekonomen, som under senare år vuxit i snabb takt och med hög lönsamhet, stärker nu den exekutiva ledningen ytterligare genom att inrätta en befattning som vice VD. Härigenom säkerställs Mekonomens möjlighet att utveckla verksamheten med fortsatt tillväxt och lönsamhet.

Mekonomens nuvarande styrelseordförande, Börje Bengtsson, har utsetts till denna befattning. Börje Bengtsson kommer att tillträda tjänsten så snart hans nuvarande engagemang inom Bure-koncernen avslutats.

Börje Bengtsson är väl insatt i Mekonomens operationella verksamhet. Han har varit ledamot av Mekonomens styrelse sedan 2000 och dess ordförande sedan januari 2003. Bengtsson, som är född 1947, har för närvarande en ledande befattning inom Bure och har dessförinnan bland annat varit VD för Strängbetong, VD för Expanda samt VVD i Addum. Utöver det har han ett antal styrelseuppdrag. Hans aktieinnehav i Mekonomen uppgår till 12 000 B-aktier och 4 000 konvertibler.

Mekonomen AB
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:
Ingemar Fraim, styrelseledamot, telefon 08-464 00 00
Börje Bengtsson, mobil 0708-284987
Owe Andersson, telefon 08-464 00 00, mobil 0705-349570

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.

Se även mekonomen.se