Skip to main content

Mekonomens huvudägare och styrelse har beslutat att avbryta försäljningsprocessen

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 08:58 CEST

Som tidigare meddelats har Mekonomens huvudägare Ingemar Fraim och Leif Möller utvärderat möjligheten att avyttra familjernas engagemang i bolaget, uppgående till 56 procent av kapitalet och 77 procent av rösterna. Arbetet har genomförts i en strukturerad försäljningsprocess tillsammans med bolaget.

Efter utvärdering av de möjligheter som framkommit har Mekonomens huvudägare och styrelse nu beslutat att avbryta försäljningsprocessen.

Bedömningen är att Mekonomens fulla potential bäst uppnås genom att bolaget fullföljer fastlagd strategi innebärande bland annat följande:
• fortsätta ta marknadsandelar på den skandinaviska marknaden samt kontinuerligt utvärdera etablering på nya geografiska marknader,
• öka antalet butiker i kedjan genom nyetableringar och förvärv,
• förädla konceptet Mekonomen Bilverkstad samt
• fortsätta utveckla nya samarbetsformer föranledda av ny struktur inom bilhandeln.

– Vi har nu lagt denna process bakom oss. Vi kommer att sitta kvar i styrelsen och ser fram mot att som senior advisors, tillsammans med resten av styrelsen och bolagets ledning, leda Mekonomens fortsatta expansion säger bolagets huvudägare Ingemar Fraim och Leif Möller.

För mer information vänligen kontakta:
Christer Zetterberg, Styrelseordförande, tfn 08-407 35 01
Ingemar Fraim, tfn 08-464 00 00
Leif Möller, tfn 08-464 00 00

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.

Se även mekonomen.se