Skip to main content

Mekonomens valberedning

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 10:46 CET

I enlighet med beslut på årsstämman den 20 april 2010 har Mekonomen etablerat en valberedning. Valberedningen skall bereda och till årsstämman den 14 april 2011 lämna förslag till

  • val av ordförande vid årsstämman,
  • antal ledamöter och suppleanter i styrelsen,
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
  • styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
  • i förekommande fall, val av och arvodering till revisor.

Valberedningen inför årsstämman 2011 utgörs av Göran Ennerfelt, representerande Axel Johnson AB-koncernen, Eva Fraim Påhlman, representerande egna aktier, Johan Lannebo representerande Lannebo Fonder samt Åsa Nisell representerande Swedbank Robur fonder. Göran Ennerfelt har utsetts till valberedningens ordförande. Mekonomens styrelseordförande, Fredrik Persson, är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till
valberedningen@mekonomen.se eller per post till Mekonomen AB, attn Valberedningen, Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, 08-464 00 00
Gunilla Spongh, CFO Mekonomen AB, 08-464 00 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, mer än 200 butiker och mer än 1100 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärke.