Skip to main content

Nettoomsättning januari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:10 CET

Mekonomenkoncernen redovisar en nettoomsättning för januari månad om 192,3 Msek vilket är en ökning med 8,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år (176,9 Msek). Valutapåverkan på nettoomsättningen är -2,7 Msek och justerat för valutaeffekten är nettoomsättningen förbättrad med 10,3 procent jämfört med januari 2006.

Antalet vardagar i januari 2007 var i Sverige 22 (21) och i Norge och Danmark 22 (22).Msek
Januari

2007
Januari

2006


Nettoomsättning
192,3
176,9
+8,8%

Tidpunkter för ekonomisk information

Information
Period
Datum

Årsstämma
Januari – december 2006
2007-05-09

Delårsrapport
Januari – mars 2007
2007-05-10

Delårsrapport
Januari – juni 2007
2007-08-16

Delårsrapport
Januari – september 2007
2007-11-14

Bokslutskommuniké
Januari – december 2007
2008-02-15

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt , VD Mekonomen AB, tel 08-464 00 10 eller
Bo Rutberg, tf CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 16

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.

www.mekonomen.se