Skip to main content

Nettoomsättning juli 2007

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 10:18 CEST

Mekonomenkoncernen redovisar en nettoomsättning för juli månad om 203,7 Msek vilket är en ökning med 9,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år (186,1 Msek). Valutapåverkan på nettoomsättningen är -0,1 Msek och justerat för valutaeffekten har nettoomsättningen ökat med 9,5 procent jämfört med juli 2006.

Ackumulerat uppgick nettoomsättningen till 1 459,6 Msek vilket motsvarar en ökning om 5,0 procent jämfört med föregående år (1 390,3 Msek). Valutapåverkan på den ackumulerade nettoomsättningen är -13,8 Msek och justerat för valutaeffekten är den ackumulerade nettoomsättningen förbättrad med 6,0 procent jämfört med jämfört med 2006.

Antalet vardagar i juli 2007 var i Sverige och Norge 22 (21) samt i Danmark 21 (21).

Ackumulerat antal vardagar år 2007 är i Sverige 145 (144), i Norge 144 (144) och i Danmark 145 (145).MSEK
Juli
2007
Juli
2006


januari – juli
2007
januari – juli
2006


Netto
omsättning
203,7
186,1
+9,4%

1 459,6
1 390,3
+5,0%
Tidpunkter för ekonomisk information

Information
Period
Datum

Delårsrapport
Januari – september 2007
2007-11-13

Bokslutskommuniké
Januari-december 2007
2008-02-15Offentliggörandet av koncernens nettoomsättning månadsvis kommer att upphöra. Denna rapport är därmed den sista som presenteras.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00 eller
Gunilla Spongh, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.
www.mekonomen.se