Skip to main content

Nettoomsättningen i augusti ökade med 5,3 procent

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 14:09 CEST

Mekonomenkoncernen redovisar en nettoomsättning om 158,0 Mkr för augusti månad, vilket är en ökning med 5,3 procent jämfört med motsvarande månad föregående år (150,1).

Omsättningen för de första åtta månaderna 2003 uppgick till 1 229,2 Mkr (857,7), en ökning med 43,3 procent.

Mekonomens danska verksamhet konsolideras från den 18 juli 2002. Detta innebär att den danska verksamheten inkluderas i föregående års omsättning från och med augusti månad, vilket påverkar jämförbarheten för årets åtta månader.

Nettoomsättning
augusti 2003 augusti 2002 januari - augusti 2003 januari - augusti 2002

158,0 150,1 1 229,2 857,7

För mer information vänligen kontakta:
Owe Andersson, VD Mekonomen, tel 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.

Se även mekonomen.se