Skip to main content

Nettoomsättningen i juli ökade med 34,8 procent

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 14:06 CEST

Mekonomenkoncernen redovisar en nettoomsättning om 163,6 Mkr för juli månad, vilket är en ökning med 34,8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år (121,4).

Från den 18 juli 2002 konsolideras den danska verksamheten, vilket påverkar jämförbarheten.

Omsättningen för de första sju månaderna 2003 uppgick till 1 071,2 Mkr, en ökning med 51,4 procent (707,6).

För mer information vänligen kontakta:
Owe Andersson, VD Mekonomen, tel 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.
Se även mekonomen.se