Skip to main content

Nettoomsättningen i maj ökade med 47,4 procent

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 13:41 CEST

Mekonomenkoncernen redovisar en nettoomsättning om 159,9 Mkr för maj månad, vilket är en ökning med 47,4 procent jämfört med motsvarande månad föregående år (108,5).

Omsättningen för de första fem månaderna 2003 uppgick till 746,9 Mkr, en ökning med 52,9 procent (488,6).

Nettoomsättning Mkr
maj 2003 / 159,9
maj 2002 / 108,5
januari - maj 2003 / 746,9
januari - maj 2002 / 488,6

För mer information vänligen kontakta:
Owe Andersson, VD Mekonomen, tel 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.

Se även mekonomen.se