Skip to main content

Nettoomsättningen i november ökade med 4,0 procent

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 10:17 CET

Mekonomenkoncernen redovisar en nettoomsättning om 154,6 Mkr för
november månad, vilket är en ökning med 4,0 procent jämfört med
motsvarande månad föregående år (148,7).

Omsättningen för de elva första månaderna uppgick till 1 735,1 Mkr, en
ökning med 31,5 procent (1319,3).

november 2003 november 2002
Nettoomsättning 154,6 148,7

jan-nov 2003 jan-nov 2002
Nettoomsättning 1735,1 1319,3


För mer information vänligen kontakta:
Owe Andersson, VD Mekonomen,
tel 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett
rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i
Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av
försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt
grossistförsäljning till samarbetande butiker.

Se även mekonomen.se