Skip to main content

Nettoomsättningen i september ökade med 13,8 procent

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 16:29 CEST

Mekonomenkoncernen redovisar en nettoomsättning om 167,8 Mkr för
september månad, vilket är en ökning med 13,8 procent jämfört med
motsvarande månad föregående år (147,5).

Omsättningen för de första nio månaderna 2003 uppgick till 1 397,0 Mkr
(1 005,2), en ökning med 39,0 procent.


september september januari - januari -
2003 2002 september 2003 september 2002
Nettoomsättning 167,8 147,5 1 397,0 1 005,2För mer information vänligen kontakta:
Owe Andersson, VD Mekonomen, tel 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70

Bolagets delårsrapport avseende det tredje kvartalet presenteras den
5 november 2003.


Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett
rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i
Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av
försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt
grossistförsäljning till samarbetande butiker.

Se även mekonomen.se