Skip to main content

Nettoomsättningen ökade med 21,7 procent i april

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 13:29 CEST

Mekonomen koncernen redovisar en nettoomsättning om 185,0 Mkr för april månad, vilket är en ökning med 21,7 procent jämfört med motsvarande månad föregående år (152,0). Ackumulerat uppgick nettoomsättningen till 697,6 Mkr mot 587,0 föregående år vilket motsvara en ökning på 18,8 %.

Antalet vardagar i april 2004 var 20 mot 20 föregående år. Ackumulerade antal vardagar år 2004 är 83 (82).


april
2004
april
2003
januari – april
2004
januari – april
2003

Nettoomsättning 185,0
152,0
697,6
587,0
För mer information vänligen kontakta:
Owe Andersson, VD Mekonomen, tfn 08-464 00 80
Börje Bengtsson, VVD Mekonomen AB, tfn 08-464 00 47, mobil 070-828 49 87
Jan Nilstadius, CFO Mekonomen AB, tfn 08-464 00 20, mobil 070-300 50 20

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.

Se även mekonomen.se