Skip to main content

Nettoomsättningen ökade med 4,8 procent i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 10:06 CET

Mekonomen koncernen redovisar en nettoomsättning för oktober månad om 228,7 Msek vilket är en ökning med 4,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år (218,3 Msek).

Ackumulerat uppgick nettoomsättningen till 2 038,3 Msek vilket motsvarar en ökning om 5,9 procent jämfört med föregående år (1 924,7 Msek).

Antalet vardagar i oktober 2006 var i Sverige, Norge och Danmark 22 (21).

Ackumulerat antal vardagar år 2006 är i Sverige och Norge 210 (210) samt i Danmark 211 (210).


Msek
oktober
2006
Oktober
2005

januari – oktober
2006
januari – oktober
2005


Netto
omsättning
228,7
218,3
+4,8%
2 038,3
1 924,7
+5,9%

Tidpunkter för ekonomisk information

Information
Period
Datum

Nettoomsättning
November 2006
2006-12-19

Nettoomsättning
December 2006
2007-01-30

Bokslutskommuniké
2006 Januari – december 2006
2007-02-15

Årsstämma
Januari – december 2006
2007-05-09
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roger Gehrman, tf VD Mekonomen AB, tel 08-464 00 47 eller
Casper Seifert, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 80


Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.