Skip to main content

Valberedning

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 13:37 CET

Mekonomen AB:s huvudägare har utsett en valberedning med uppgift att framlägga förslag om antal styrelseledamöter och styrelsens sammansättning vid bolagsstämman den 9 maj 2007.

Valberedningen har följande sammansättning:

Göran Ennerfelt, ordförande
Ingemar Fraim
Marcus Storch

För ytterligare information vänligen kontakta:
Göran Ennerfelt, ordförande valberedningen, tel. 08-701 61 00

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.
www.mekonomen.se