Skip to main content

Valberedningens förslag till årsstämman i Mekonomen Aktiebolag (publ)

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 11:51 CET

Valberedningen för Mekonomen Aktiebolag (publ) (”Mekonomen”), som består av Göran Ennerfelt, ordförande (Axel Johnson AB med dotterbolag), Johan Lannebo (Lannebo Fonder AB), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) och Eva Fraim Påhlman, lämnar här följande förslag inför årsstämman i bolaget den 14 april 2011.

Stämmoordförande
Styrelsens ordförande, Fredrik Persson, väljs till stämmoordförande.

Antal styrelseledamöter
Styrelsen skall bestå av sju bolagsstämmovalda ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.

Arvode till styrelseledamöterna
Styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 700 000 kronor. Ordföranden skall erhålla ett arvode om 400 000 kronor, vice ordföranden 300 000 kronor och respektive övrig styrelseledamot som inte är anställd i Mekonomenkoncernen 200 000 kronor.

Särskilt arvode för utskotts- eller kommittéarbete skall inte utgå.


Arvode till revisor
Revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning

Val av styrelseledamöter
Omval av styrelseledamöterna Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber, Fredrik Persson, Helena Skåntorp och Marcus Storch.

Val av styrelseordförande
Omval av Fredrik Persson som styrelseordförande.

Val av revisor
Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor med auktoriserade revisorn Thomas Strömberg som huvudansvarig revisor. Deloitte AB:s mandattid för uppdraget som revisor skall vara ett år, d v s till och med till slutet av årsstämman i bolaget 2012.

Stockholm i februari 2011
VALBEREDNINGEN MEKONOMEN AKTIEBOLAG (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunilla Spongh, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Skandinaviens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, mer än 200 butiker och mer än 1000 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärke.