Skip to main content

​MentorTrainee - hjälper tonåringar haffa första jobbet

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 16:21 CET

Under 2015 har den ideella organisationen Mentor Sverige nått över 15 000 ungdomar. Av dessa har cirka 75 % annan etnisk bakgrund än svensk. Majoriteten av dem kommer från resurssvaga områden, saknar kontaktnät och möjlighet att skaffa sig meriter och referenser. På en tuff arbetsmarknad är det svårt att få in en första fot utan något att skriva på sitt CV. Därför har Mentor startat projektet MentorTrainee som under tre år kommer att diplomera 500 ungdomar mellan 15-18 år.

- Mentor Trainee är en fördjupning av vårt Mentorprogram som vi startat för att möta de behov vi ser hos ungdomarna vi möter. Många ungdomar har ingen kunskap om eller erfarenhet av arbetslivet, vi vill hjälpa dem över tröskeln, säger Karin Jordås, Generalsekreterare Mentor Sverige.

I Mentor Sveriges nya projekt, Mentor Trainee, får ungdomar från Mentorprogrammet, i nära samarbete med näringslivet, förbereda sig inför framtiden. Inspirationsföreläsningar, workshops, träning i ledarskap, retorik och CV-skrivning kommer förhoppningsvis att leda till en praktikplats eller det efterlängtade första jobbet.

- Jag hoppas att jag kommer att bli lättare att anställa och att jag får bättre självförtroende. Jag tror att det här är en viktig chans att komma in i svenska samhället och få ett jobb. säger Daniel 17, deltagare i Mentor Trainee.

I projektet får de hjälp av några av Sveriges mest anlitade unga föreläsare, b la Johannes Hansen, Negin Azimi och Martin Willers, som tillsammans med representanter från ledande företag i Sveriges näringsliv, kommer göra vad de kan för att ge dem en sån bra skjuts som möjligt in på arbetsmarknaden.

Läs mer om projektet här eller se vår film!

Under tre år kommer 500 ungdomar mellan 15-18 år, i Stockholm, Göteborg och Malmö att diplomeras. Uppstart i Malmö 14 februari, Stockholm 21 Februari och Göteborg 6 mars.

Projektet MentorTrainee är ett initiativ av Mentor Sverige och görs med stöd från Postkodlotteriet. Mentor Sverige är en ideell organisation för ungdomar i åldern 13-17 år som genom mentorskap och vuxen närvaro bidrar till att stärka ungas självkänsla och därmed viljan att göra positiva val och säga nej till våld och droger.