This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

FAT-test på RO-anläggning utförd innan leverans
FAT-test på RO-anläggning utförd innan leverans

Nyhet -

FAT av RO-anläggning

Under veckan har en nyproducerad RO anläggning genomgått en grundlig kvalitetssäkring inför frakt och installation hos kund. 

Anläggningen har genomgått en FAT (factory acceptance test), signaltestats samt CE-märkts. 

Under en FAT kontrolleras bland annat att de ingående komponenterna är av rätt dimension och typ samt att de är korrekt märkta och monterade.
Dessa egenkontroller är ett steg i Mercatus kedja för att kunna garantera våra kunder anläggningar av god kvalitet.

Ämnen

Taggar


Med de två produktgrenarna spånhantering/skärvätskerening för metallbearbetande och tillverkande industri och processvätskerening med membranteknik, indunstare och jonbytare för både industri, värme- och vattenreningsverk har vi en unik bredd i kompetens och erfarenhet. Från små mobila anläggningar till kompletta system för att sluta en hel process.

Presskontakt