This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Provkörning med omvänd osmos
Provkörning med omvänd osmos

Nyhet -

​Provkörning med omvänd osmos

Under förra veckan genomfördes provkörningar med vår pilotanläggning för omvänd osmos på plats hos kund. Pilotanläggningen installerades i direkt anslutning till kundens processvätska och kunde därmed ge värdefull information om flödeskapaciteter samt avskiljningsgrader.

Då varje processvatten är unikt ger dessa typer av försök ett bra underlag vid design av fullskaliga processer så vi på bästa sätt kan möta våra kunders individuella behov. 

Ämnen

Taggar


Med de två produktgrenarna spånhantering/skärvätskerening för metallbearbetande och tillverkande industri och processvätskerening med membranteknik, indunstare och jonbytare för både industri, värme- och vattenreningsverk har vi en unik bredd i kompetens och erfarenhet. Från små mobila anläggningar till kompletta system för att sluta en hel process.

Presskontakt