Skip to main content

Meridium får uppdrag att utveckla gemensam webblösning till FASAB 6F

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 06:15 CEST

Meridium har valts som leverantör för utveckling och införande av gemensam webblösning till Facklig Administrativ Samverkan 6F AB (FASAB 6F). FASAB 6F består av fackförbund och a-kassor ifrån Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko. Meridiums uppdrag handlar om migrering av de olika organisationernas befintliga lösningar samt nyutveckling av publik webb, extranät och intranät till de olika förbunden och a-kassorna som ingår i FASAB 6F. Totalt ska 23 webbplatser utvecklas inom den gemensamma lösningen. Uppdraget kommer att utföras i samarbete med designbyrån AB Burro.


När Meridium fick erbjudande att lämna offert gällande utveckling av gemensam webblösning till FASAB 6F sågs denna möjlighet som ett projekt som passar Meridium mycket bra och som bolaget skulle lägga mycket engagemang i för att ta hem. Ett väl sammansatt och erfaret offertteam sattes samman och några veckor senare fick vi det glädjande beskedet att vår laginsats burit frukt.
 
I FASAB 6F:s åtagande ingår att samordna och förvalta IT-stödet för leverans till ingående förbund och a-kassor. Syftet med den gemensamma webblösningen är att sänka förbundens utvecklings- och förvaltningskostnader för webbområdet. En gemensam grunduppsättning och återanvändning av funktionella delar är därför ett centralt utgångsläge för den gemensamma webblösningen. Som gemensam grund används EPiServer 7 CMS samt ett antal andra tredjepartsprodukter. Den funktionella basen utgörs av sidmallar och funktioner som är gemensamma och tillgängliga för samtliga förbund. Respektive förbund har möjlighet att anpassa sin lösning i form av egen grafisk utformning som t.ex. bilder, typsnitt och färger enligt grafisk profil.

Lars Pehrsson, programansvarig på FASAB 6F kommenterar projektet och valet av Meridium som leverantör för utveckling och införande:

- Meridium är en värdig vinnare av denna upphandling. Av ca tjugo deltagare i upphandlingen visade Meridium upp bästa resultat på samtliga utvärderingskriterier. Bl.a. lösningsdesign, genomförande, samverkan, referenser. Jag ser fram emot samarbetet med Meridium i etableringen av FASAB:s gemensamma webblösning.

Uppdraget har indelats i tre faser: 1) Förstudie och kravdetaljering, 2) Genomförande och 3) Förvaltning. Projektets första driftsättning blir av den gemensamma lösningens extranät med måldatum under Q4 2014. Projektets måldatum för slutleverans är under Q1 2015. Uppdraget kommer att genomföras i tätt samarbete mellan Leverantör och Beställare där samverkan och tät dialog kommer att vara en central framgångsfaktor.

- Det ska bli otroligt roligt och spännande att inleda samarbete med FASAB 6F gällande deras satsning inom webbområdet. För organisationer som fackförbund och a-kassor som är beroende utav medlemmar är en stark webbnärvaro som fokuserar på att konvertera besökaren till medlem A & O. Projektet är ett av Meridiums största och mest utmanande eftersom Beställaren består av många intressenter som ska samlas i en gemensam lösning, säger Fredrik Därth, marknadsansvarig på Meridium.

Meridiums bemannar uppdraget med följande roller och kompetenser:
Projektledare
Tekniskt ansvarig
Koncept & Designansvarig
Interaktions- & webbdesigner
Webbutvecklare
Systemarkitekt
Tillgänglighetsexpertis
Testledare
Webbstrateg  

Om FASAB 6F
FASAB 6F är ett servicebolag som agerar som en gemensam administrativ funktion gällande ekonomi, personal, IT, kontorsservice och medlemsservice. Även ingående förbunds a-kassor är med som intressenter i FASAB 6F. I samband med organisationens bildande tog FASAB 6F över förbundens och a-kassornas befintliga IT-stöd med personal. Bolaget har drygt 50 anställda och sin verksamhet lokaliserad i Stockholm.

För mer information, kontakta:
Fredrik Därth, Marknadsansvarig, Meridium
E-post: fredrik@meridium.se  
Telefon: 0480-42 60 85 

Lars Pehrsson, Programansvarig, FSAB 6F
E-post: lars.pehrsson@capgemini.com
Telefon: 08-53 68 65 52

Meridium fokuserar på webblösningar för offentlig sektor. Vi erbjuder spetskunskaper inom bland annat publika webbplatser, intranät, E-tjänster och digitala medborgarportaler. Meridium har ett 40- tal anställda och finns i Stockholm och Kalmar. Bland utmärkelserna kan nämnas Gasellföretag, Superföretag samt AAA.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera