Skip to main content

Redcross.se – Med ny webbplats inbjuder Röda Korset till engagemang

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 07:30 CET

Meridium har arbetat med Svenska Röda Korset sedan 2008 då företaget fick förtroende att skapa hjälporganisationens föreningsnät. Under 2010 fick Meridium förnyat förtroende att ansvara för den tekniska konstruktionen av Röda Korsets nya publika webb – En sajt med öppen kommunikation och stark koppling till sociala medier som sänker trösklarna och bjuder in till engagemang.

Nyligen lanserade Svenska Röda Korset sin nya publika webbplats som på ett bättre sätt tar fasta på transparens, tydlig navigering och öppen kommunikation. Meridium har ansvarat för den tekniska implementationen medan Creuna har stått för design.

Redcross.se är uppbyggd på tre övergripande ingångar som tillsammans bildar helheten på Röda Korsets nya webbplats. I dessa ingångar kommuniceras organisationens arbete, hur man kan bidra ekonomiskt samt hur man som frivillig kan bidra genom sitt engagemang. Tydlighet har också varit ett framträdande ledord i detta projekt och på Röda Korsets nya webbplats visas det, i egenskap av en visualiserad gåvoprocess, tydligt vad en specifik gåva innebär för de behövande.

Att sajten verkligen lockar till engagemang och står för öppen kommunikation blir tydligt då man tittar på integrationen med dels redaktionella medier, men också med sociala medier. Nya redcross.se fokuserar mycket på temasidor som skapas för att dra igång riktade internationella och nationella hjälpinsatser.  Inom ramarna för dessa temasidor lyfts ett informationsflöde fram som, via ett antal nyckelord, hämtas ifrån såväl redaktionella som sociala medier. På startsidan lyfter Röda Korset även fram senaste inlägg på Röda Korsets Facebookwall vilket innebär att besökarna får ta del av ytterligare en öppen informationskanal utan att behöva vara inloggade på Facebook.

Via Facebook Connect är det också möjligt att, via sitt Facebook- konto, kommentera artiklar på sajten och via funktionen ”Geo location” som känner av besökarens geografiska placering lyfts närheten till den lokala verksamheten fram.

Nya redcross.se är ett steg i en större strategisk förändring som Svenska Röda Korset avser att genomföra. Sajten är byggd på EpiServer CMS 6 och följer Meridiums värderingar om god tillgänglighet.

Vill du veta mer? Kontakta:

Niklas Jägerklou
Kundansvarig Meridium
Tel – 0480-426077

Gunilla Rehnberg
Projektledare Röda Korset
Tel – 0730-404792

Meridium är ett IT-konsultföretag som utvecklar, anpassar och säljer affärskritiska IT-stöd till framförallt traditionell industri och offentlig sektor. Utvecklingsuppdragen inkluderar marknadsledande standardprodukter som publiceringsverktyget EPiServer. Meridium är Premiumpartner till EPiServer och Guldpartner till Microsoft samt helhetsleverantör av Microsoftrelaterade produkter och tjänster.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera