This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Metrolits åtgärder för att begränsa smittspridningen av Coronaviruset och för att upprätthålla verksamheten

Pressmeddelande -

Metrolits åtgärder för att begränsa smittspridningen av Coronaviruset och för att upprätthålla verksamheten

Metrolit följer löpande utvecklingen av Coronaviruset och de riktlinjer som myndigheterna utfärdar. Vi har ett ansvar att både begränsa smittspridningen och att bibehålla vår produktivitet, för att leverera byggprojekt med hög kvalitet till våra kunder.


Begränsa sociala kontakter
Sedan mitten av mars har våra medarbetare ökat fokus på hälsa och välmående på alla våra arbetsplatser. Det gäller såväl våra egna medarbetare som underentreprenörer, konsulter och andra som vistas där. Vi undviker onödiga möten och försöker mötas digitalt när så är möjligt. De medarbetare som har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån uppmanas att stanna hemma i syfte att minska smittspridningen och för att skydda vår personal.

Det är glädjande att notera att vår produktivitet är fortsatt hög. I och med distansarbete och att begränsat resande i tjänsten utförs numera både externa och interna möten online, vilket har fungerat utmärkt. Då detta är en väldigt annorlunda situation som ingen vet hur länge den kommer att fortsätta, säkerställer vi att alla ledare hos oss är nära sin personal med löpande kontakt. Vi uppmuntrar våra medarbetare att dela med sig av tips och tricks från sina arbetsplatser och att samverka med alla projektkollegor och kunder.

Bibehållen produktivitet och kvalitet 
Vi har kontinuitetsplaner som beskriver hur vi ska agera ifall nyckelpersoner insjuknar eller om det skulle ske andra stora störningar. Understödjande processer finns på plats och är säkrade för att kunna fungera på distans, såsom IT-support till våra medarbetare, HR-stöd och ekonomifunktion. Vi hjälper varandra att upprätthålla produktiviteten och undvika att produktiviteten stoppas.

Dagliga avstämningar
Ledningsgruppen har dagliga avstämningar med projektorganisationen för att snabbt kunna justera riktlinjer eller lösa hinder om så skulle behövas. Även våra uppdragsteam har dagliga avstämningar för att öka medvetenheten om vad som görs inom teamet och med underentreprenörer, konsulter och beställare för att kunna förutse och hantera problem och hinder som kan tänkas uppstå. Vi uppmuntrar våra konsulter som har uppdrag hos våra kunder att ha en tät dialog med sin uppdragsgivare.

Företagets stabilitet
Vi jobbar långsiktigt med våra kunder och agerar uthålligt. Metrolit har en stabil ägarstruktur, en god finansiell struktur, stark likviditet och högsta kreditrating. Detta innebär att vi har en stabil grund att stå på, en tro på framtiden och att vi kommer kunna fortsätta leverera med hög kvalitet, även om omvärlden just nu har satt de normala spelreglerna ur balans.

Ämnen

Regioner


Metrolit Byggnads AB har i 35 år framgångsrikt bedrivit om- och tillbyggnadsverksamhet i Stockholm och Mälardalsområdet. I samverkan med våra kunder tar vi ansvar för idé, planering och genomförande av projekten för att kunna erbjuda korta totaltider och minimerade verksamhets-störningar. Vi är 85 anställda, omsatte 648 Mkr 2019. Läs mer på www.metrolit.se

Presskontakt