Skip to main content

​Rapport 2015: Forum Ansvar bygger broar i Norden

Nyhet   •   Dec 11, 2015 14:50 CET

Forum Ansvars tredje mötesplats i Köpenhamn vigdes åt samtal och föreläsningar kring ämnet ”Politik och livsstilsförändringar i samband med nykterhetstrender i de nordiska länderna”. Denna rapport redogör för de presentationer och tal som fördes på mötesplatsen. Läs mer och ta dessutom del av talarnas efterfrågade powerpoints!

Den 5 november möttes delegater, samarbetspartners och ett tiotal inbjudna talare, till årets mötesplats inom Forum Ansvar. Den danska huvudmannaorganisationen Alkohol & Samfund stod tillsammans med Forum Ansvar som värdar för arrangemanget som hölls i Köpenhamn.

Syftet med mötesplatsen 2015:

 • att stärka den nordiska dialogen inom folkhälsofrågor med fokus på alkohol- och drogprevention.
  • att genom olika perspektiv skapa en bild av nuläget med dess möjligheter och utmaningar.
 • Dagen vigdes åt samtal och föreläsningar kring ämnet ”Politik och livsstilsförändringar i samband med nykterhetstrender i de nordiska länderna”. Ett mycket angeläget tema i en tid där stora hälsoutmaningar väntar framöver.

  Välfärdssjukdomarna ökar i takt med att vi blir allt äldre och alkohol, tobak, fetma och inaktivitet tillhör våra största hälsoutmaningar.

  Syftet med denna rapport är att dokumentera och sprida kunskap till Forum Ansvars organisationer och samarbetsaktörer.

  Bifogade filer

  PDF-dokument

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Agree With Privacy Policy