Skip to main content

Svenska bilister säger ja till alkolås

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 11:24 CET

Svenska bilister vill ha alkolås. Det framgår tydligt av en omfattande enkät som MHF och SalusAnsvar genomfört i samverkan med Bilprovningen. 82 procent vill ha alkolås i nya bilar.

I samverkan med Bilprovningen har MHF och SalusAnsvar genomfört en riksomfattande enkät bland över 4 000 bilister för att få svar på hur svenska bilister ställer sig till införande av alkolås i sina bilar.

82 procent svarade ja på frågan om alkolås bör införas som standard i alla nya bilar. Hela 90 procent anser att alkolås alltid bör vara en del av rehabiliteringen som en påföljd för dömda rattfyllerister.

78 procent anser att fordon med alkolås bör få försäkringsrabatt. Hittills är det endast SalusAnsvar som erbjuder en förmånlig rabatt på försäkringen om man har alkolås.

Enkäten genomfördes under två veckor i november på 45 bilprovningsstationer med spridning över hela Sverige. 4 194 personer svarade på enkäten medan deras bilar utsattes för en grundlig granskning av bilprovningspersonalen.

– Nu har de svenska bilisterna sagt sitt – de vill ha alkolås. Nu är det upp till politikerna att fatta de beslut som krävs för att bilindustri och alkolåstillverkare snabbt ska kunna utveckla tekniken så att alkolås i alla bilar blir verklighet, säger Tom Bjerver, vd MHF och Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar i en kommentar.

Enkätsvaren från bilprovningsstationerna ligger också i linje med tidigare undersökningar och visar på en ökad förståelse för vikten av alkolås i våra bilar för att öka trafiksäkerheten.

2003 genomförde MHF en SIFO-undersökning bland 1 000 personer där 80 procent ansåg det värt att betala 2 000 kr extra för en ny bil med inbyggt alkolås. I en uppföljande undersökning som MHF gjorde i samarbete med SalusAnsvar ett år senare, ansåg även då åtta av tio tillfrågade att det skulle stiftas en lag på att alla fabriksnya bilar ska ha alkolås.

I Vägverkets trafiksäkerhetsenkät 2003 ansåg 70 procent att alla bilar borde utrustas med alkolås medan 67 procent var positiva till alkolås i 2006 års motsvarande undersökning.

För mer information:

Tom Bjerver, vd Motorförarnas Helnykterhetsförbund, 08-555 765 56, 0702-31 10 58
Carl-Viggo Östlund, vd SalusAnsvar, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Helena Lindén, informatör MHF, 08-555 765 59, 0765-48 97 18
Jonas Burvall, informationschef SalusAnsvar, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 01

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy