Skip to main content

Unga struntar i att ta körkort - allt fler blir arbetslösa

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 07:30 CET

– Ganska många unga missar jobb på grund av att de saknar körkort. Risken är att det blir en ond cirkel. Inget jobb, inget körkort – och tvärt om, säger Berit Johansson, ordförande i Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) till tidningen Motorföraren.

För 20 år sedan skaffade nästan två tredjedelar av 18-19-åringarna körkort direkt. Idag är det inte ens fyra av tio som kör upp i anslutning till 18-årsdagen.

Åldern för att ta körkort har förskjutits i Sverige. Nu är körkort något man tar när det finns ett tydligt behov. Följden kan bli att det är svårt för unga att komma in på arbetsmarknaden. Vid anställningsintervjuer efterfrågas körkort med B-behörighet ofta och den som är utan riskerar därmed att inte vara lika attraktiv att anställa.

– Om man ser körkort som viktigt för arbete borde man kanske fundera på om det borde vara studiemedelsberättigat, säger Berit Johansson.

Fram till omkring 1990 var det populärt att ta körkort tidigt. Därefter har andelen 18-19-åringar med B-körkort minskat. Enligt statistik från SCB och Transportstyrelsen som Bil Sweden sammanställt låg andelen på 39,8 procent 2011, att jämföra med 61,2 procent 1989. Sedan mitten på 1990-talet har det dock inte handlat om några stora förändringar – andelen är ungefär lika stor år från år.

Läs hela artikeln i Motorföraren nr 1/2013 här…

Fakta:

 • Allt fler äldre har körkort. 1989 hade 26,5 procent av alla över 80 år körkort. 2011 var motsvarande siffra 66,4 procent.
 • Sett över hela befolkningen över 18 år ligger körkortsinnehavet stabilt kring 80 procent.
 • Andel 20-åringar med B-körkort är 57 procent i hela landet.
 • Årjäng och Dals-Ed har 84 procent 20-åringar med körkort, vilket är högst i Sverige.
 • Elva kommuner i Stor-Stockholm har lägst andel 20-åringar med körkort.
 • 79 procent av män som gått ett yrkesinriktat gymnasieprogram har B-behörighet.
 • 10 procent av utrikes födda kvinnor som inte avslutat gymnasiet har B-behörighet.
 • I Danmark har 70 procent av 19-åringarna körkort. I Finland 78 och i Norge 80 procent.

Mer information:
Gustav Liljeberg, chefredaktör Motorföraren. Tel. 0765-48 97 16
Helena Gottberg, kommunikationschef MHF. Tel. 0765-48 97 20

MHF arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri. Man har ca 30 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och ca 270 lokalavdelningar. MHF tillhör en av de mest aktiva trafiksäkerhetsorganisationerna i landet.

Kommentarer (2)

  Jag har flera gånger debatterat om denna fråga och även föreslagit att man ska överväga studiemedel för körkort. Jag har även motionerat i riksdagen om att göra det enklare och billigare att ta körkort, vilket avslagits. Jag delar helt problembilden som STR för fram. Men tyvärr har STR som lobbyist varit starkt pådrivande för att tillföra allt fler obligatoriska och kostsamma moment i körutbildningen, liksom att försvåra och fördyra privat övningskörning med alla medel. Handledarutbildningen och alla tillstånd för privat övniongskörning har STR varit glada påskyndare av. Dessutom blir körlektionerna allt dyrare i trafikskolorna. STR bär ett mycket tungt ansvar för att färre tar körkort. Som riksdagsledamot tänker jag fortsätta att driva på för att göra körkortstagningen billigare och mindre administrativt komplicerad, men STR borde sopa framför egen dörr! Vad kan trafikskolorna själva göra för att fler ska ta körkort? Har ni funderat över det?

  Jan Ericson
  riksdagsledamot (M)

  - Jan Ericson - 2013-02-06 09:23 CET

  Vi är överens om att körkortstagandet är för lågt, men vi har olika syn på orsakerna till detta. Vi är vidare överens om att mycket går att göra för att förbättra situationen, och Sverige har lägst körkortstagande i jämförelse med övriga nordiska länder. Dessa länder har dock till skillnad från Sverige mycket mer uppstyrda utbildningssystem där bland annat Danmark inte tillåter privat övningskörning överhuvudtaget. Det svenska förarutbildningssystemet ger även i ett internationellt perspektiv en mycket stor frihet för individen att välja väg för att ta körkort. Detta innebär också att ett stort ansvar läggs på körkortstagarna. De obligatoriska momenten är färre än i de flesta länder.

  STR arbetar konsekvent för att så många som möjligt ska skaffa sig tillräckliga förarkunskaper för att på ett säkert sätt kunna fungera i trafiken, men problemet är inte att det är för mycket krav och struktur, utan snarare det omvända. Detta är såväl utbildare som forskare överens om idag, och det är eleverna som betalar det högsta priset för systemets bristande effektivitet, vilket yttrar sig i långa provköer, mycket onödiga omprov och rent allmänt en alltför stor provfokusering.
  Vidare, STR anser sedan drygt 15 år att privat övningskörning är en bra resurs för förarutbildningen och har verkat för att den ska fungera på ett säkrare sätt än vad den gjort historiskt. STR har även aktivt verkat för att introduktionsutbildning ska ge handledare och deras elever en bra start på förarutbildningen, så att de inte råkar ut för olyckor, men också för att få utbildningen effektiv så att den kostar mindre totalt sett. Vill man, så kan man också åka med i baksätet vid elevens lektioner om denne går på trafikskola. Trafiklärare utbildar i någon mening sina egna konkurrenter men då detta gagnar såväl trafiksäkerheten som körkortstagandet är det positivt.

  Vi tror också på att det skulle fungera bra med att ”stäcka tvåor”, det vill säga att om du missat något av momenten vid uppkörningen skulle du kunna gå till en trafikskola för att få det enstaka momentet godkänt, i stället för att som nu behöva göra om hela provet - valet skulle vara ditt. Testet som gjordes under några år var mycket uppskattat av elever men lades ned trots våra protester. Vi protesterade också våldsamt då momsen infördes 1997. Men vi, liksom de tusentals elever som skrev under protestlistan, blev överkörda. Vi har också protesterat mot att tvingas betala höga avgifter i tillsynskostnader (högre än de flesta andra branscher och i vissa fall mer än fem procent av omsättningen) – även det utan resultat hittills. Vi fortsätter att bevaka landets provorter varav många varit föremål för nedläggningar under de sista 15 åren. Det skulle vara förödande för landets körkortstagare med ett fåtal provorter. När det gäller detta har många av landets politiker nu också reagerat. Jag hoppas nu att ni kritiskt börjar granska provköerna som växer i landet och försvårar körkortstagandet.
  Angående kostnaderna följer dessa i princip den allmänna kostnadsutvecklingen, men i sammanhanget kan det nämnas att priset för en uppkörning är dubbelt så mycket per minut som för en lektion i en övningsbil, fastän staten, som är en aktiv aktör på denna marknad, inte betalar någon moms.

  - Berit Johansson förbundsordförande STR - 2013-02-06 13:22 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy