Skip to main content

Garantiarbeten urholkar verkstadslönsamheten

Nyhet   •   Sep 08, 2014 14:55 CEST

Garantiarbeten – och garantiersättningen för dem – på bilar som omfattas av generalagenternas nybilsgarantier är en allt större branschfråga. Motorbranschens Riksförbund, MRF, har inlett en kartläggning av de olika ersättningsnivåerna på garantiarbeten. 

– En verkstad ska ha skäligt betalt för nedlagt arbete på felsökning och administration. Vår kartläggning visar, hittills, att allt mer tid läggs ner på just detta i takt med de allt längre garantitiderna, säger Joachim Due-Boje, servicemarknadsansvarig på MRF.

Han berättar att det är inte bara i Sverige, utan även i övriga Europa som garantismittan sprids i spåren av biltillverkarnas garantikrig på nybilsmarknaden.

– Så länge som ersättningsvillkoren och ersättningsnivåerna för arbete och eventuella reservdelar är så pass låga som idag kommer servicemarknadens lönsamhet, och särskilt den inom det auktoriserade ledet, att urholkas, menar Jocke. – Det finns stor anledning till oro inför framtiden.

MRF har via de olika återförsäljarföreningarna, åff, försökt att skapa en överskådlig bild över garantiarbeten och ersättningsgrunder för såväl arbete som reservdelar. Extern konsultkraft har även deltagit i denna kartläggning.

– Det som vi hittills sett och presenterat för åff, visar på en omfattande och växande problematik, berättar Jocke.

I Norge har en omfattande kartläggning redan skett, och i Tyskland har ett branschseminarium genomförts av MRF:s systerorganisation ZDK.

Från MRF:s sida kommer man djupanalysera kartläggningen när alla fakta är sammanställda, för att därefter undersöka möjligheten till att förbättra villkoren kring garantiarbeten

– Utvecklingen är allvarlig, den går inte åt rätt håll, sammanfattar Jocke Due-Boje

Det stora garantikriget inleddes i USA i slutet av 90-talet, men blossade upp ordentligt i Europa först efter bilkrisen 2008-2010. Inom flera märkesgrupper domineras verkstadsarbetet av arbeten som ersätts enligt garanti eller serviceavtal, vilket inneburit att allt färre kund- och fullbetalda timmar kan säljas av respektive verkstad.

Källa: Motormagasinet 12 augusti, 2014. Redaktör Olle Holm.

Diagrammet nedan visar fördelningen av arbetstid i verkstaden (genomsnitt i landet). Andelen servicar (grön tårtbit) har sjunkit från 42% till 27% på sju år. Den ökande ljusblå tårtbiten visar andelen garantiarbeten och felsökningar. Källa: MRF 2012.

- Midland kan inte ändra antalet garantiarbeten direkt, men i samarbete med verkstaden påverkar vi servicekundernas servicebeteende via mervärden och servicepåminnelser på ett sådant sätt att lojaliteten till både serviceintervall och verkstaden ökar, säger Jonas Udd på Midland. – Och då ökar även andelen sålda servicar (gröna tårtbiten) med högre lönsamhet för verkstaden. Resultatet med Midlands arbetssätt mäts löpande och presenteras för verkstadskunderna, säger han.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy