This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ta fram din ringlista med ett enkelt knapptryck!
Ta fram din ringlista med ett enkelt knapptryck!

Nyhet -

Hur hantera dipp i kundbeläggningen?

Dipp i kundbeläggningen och servicebokning
- Flera verkstäder vi varit i kontakt med säger att situationen kring Coronaviruset kraftigt påverkat kunderna så att bokning och beläggning minskat kraftigt i veckan och för kommande veckor, säger Jonas Udd på Midland.

Midman håller trycket uppe automatiskt
Verkstadskunder med Midman som motor för kommunikationen med servicekunder kan agera pro-aktivt. Midman skickar månadsvis e-postlänk till servicerådgivare för de kunder som missat komma in på service föregående månad trots servicekallelse före service och servicepåminnelse efter det att kunden skulle servat.

Verkstäder kan öka aktivitetsnivån för att påverka bokningsläget och serviceförsäljningen
Verkstadskunder som använder Midman kan direkt i gränssnittet använda funktionen kunduppföljning på förstasidan. Kunduppföljning ger en filtrering för föregående månad (kunder som missat service) eller innevarande månad (kunder som är mogna för service) och en färdig ringlista för telefonbearbetning. Tips: Kolla om bokning finns i ditt DMS. Om inte, ring kunden och boka in!

God serviceförsäljning önskar vännerna på Midman!

P.S. Se över ditt lager - det kan vara en god idé att öka säkerhetslager av oljor, filter och andra förbrukningsvaror. Just nu ser vi inga leveransförseningar och Midland har ett bra säkerhetslager men situationen kan snabbt ändras av skäl som vi nu inte kan förutse eller påverka.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Midland är ett litet men växande oljemärke i Europa. Förutom ett brett smörjmedelssortiment för olika fordonstyper har vi i Sverige koncentrerat oss på att leda utvecklingen inom områdena kommunikationstjänster, garantier och miljö. Dessa mervärden har i kombination med kunskap och servicenivå skapat samarbetspartners som till exempel Isuzu, Subaru och Suzuki.
Midland AB driver två affärsområden: Midland oljor och Midman IT-tjänster.

Presskontakt