Skip to main content

Urinvägsinfektion - ett mycket vanligt besvär

Nyhet   •   Feb 08, 2013 14:27 CET

Har du urinvägsinfektion? Då är du inte ensam…

Det brukar vara lätt att känna igen symtomen; du känner dig kissnödig oftare än annars, urinen luktar illa och är eventuellt grumlig, det svider när du kissar, du är lätt illamående eller känner en molande smärta i nedre delen av magen.

Det finns mycket fakta som visar på hur vanligt det är med urinvägsinfektion, även kallat blåskatarr eller cystit. Data från Socialstyrelsens läkemedelsregister uppskattar att 10 % av svenska kvinnor över 18 år får antibiotikabehandling för minst en akut cystit per år, vilket motsvarar cirka 350 000 kvinnor.  Av dessa får 30–40 % ytterligare en eller flera infektioner under det följande året.1

I svensk primärvård utgör urinvägsinfektion drygt 10 % av alla infektioner.1

För kvinnor är blåskatarr ett vanligt och, i de flesta fall, helt ofarligt tillstånd. Män drabbas mer sällan, eftersom mannens långa urinrör ger ett bättre skydd mot bakterier än kvinnans korta.

Idag behandlas oftast urinvägsinfektionen med en kort antibiotikakur, för snabb symtomlindring. Vanligen får du också rådet att dricka tillräckligt mycket så att du kissar regelbundet och ser till att tömma blåsan helt.

Blåskatarr kan komma plötsligt med tydliga besvär. Men det är vanligare med lindriga besvär som ibland tilltar.


Vad är egentligen urinvägsinfektion?

Oftast beror infektionen på kolibakterier. De finns normalt i tarmen och kring ändtarmsöppningen och är där helt ofarliga.3 Även andra bakterier kan ge en infektion om de hamnat i blåsan, där det vanligen inte finns bakterier. En del personer har bakterier i urinen utan att ha besvär av detta.

Om bakterier från urinblåsan fortsätter ännu högre upp i kroppen – genom urinledaren till njuren – så kan det leda till en allvarligare form av urinvägsinfektion, njurbäckeninflammation. Tecken på att andra delar än urinblåsan är infekterad är en kroppstemperatur på ≥ 38,5° C hos barn och ≥ 38,0° C hos vuxna. Då män har feber i samband med urinvägsbesvär innebär det ofta att prostata samtidigt är infekterad.2 Män bör därför alltid uppsöka läkare vid urinvägsbesvär.

 

Bör man kontakta sjukvården?

Kontakta din läkare vid besvär från urinvägarna om du3:  är man, har barn med besvär från urinvägarna eller oklar feber, även har frossa eller feber över 38 grader eller är gravid.

Midsona lanserar inom kort en ny skonsam produkt för att behandla och förebygga urinvägsinfektion.


Ref 1: Information från Läkemedelsverket 2:2007

Ref 2: Läkemedelsboken 2009–2010

Ref 3: Vårdguiden, Stockholmsläns landsting – Urinvägsinfektion