Skip to main content

Nya produkter bidrar till omsättningsrekord; Miele omsätter för första gången mer än tre miljarder euro

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 11:42 CET

Det tyska familjeföretaget Miele rapporterar ett nytt omsättningsrekord; 3,04 miljarder euro under verksamhetsåret 2011/12. Det motsvarar en tillväxt på 91 miljoner euro eller 3,1 procent. Investeringarna ökade från 113 till 186 miljoner euro.

Antalet anställda inom Miele är numera 16 700 personer och nyligen valde konsumenter i Tyskland, Österrike, Portugal, Belgien och Nederländerna återigen Miele till det mest förtroendeskapande vitvaruvarumärket (Most trusted Brand).

Omsättningstillväxten skall värderas högre eftersom de ekonomiska ramvillkoren på många viktiga marknader fortfarande är ogynnsamma. Den aktuella tillväxten bärs framför allt upp av Tyskland, Österrike, Kina och USA, säger Olaf Bartsch, CFO för Miele-gruppen.

Viktiga nyckelmarknader ökar igen
Utanför Tyskland uppnådde Miele med 2,11 miljarder euro en omsättning på 2,3 procent. Som en motvikt till de delvis tydliga nedgångarna i Sydeuropa står tillväxten i de nordiska länderna. Dessutom har viktiga potentiella marknader som USA och Ryssland återvunnit väsentlig dynamik det senaste verksamhetsåret. Därutöver kommer kraftfulla tillväxtimpulser från asiatiska marknader som Kina och Hongkong.

Miele är för närvarande representerat i 47 länder med egna dotterbolag världen runt och i ytterligare cirka 50 länder via importörer. I nästan 60 metropoler världen över kan Mieles värld upplevas live i Mieles egna showrooms. Så också i Stockholm och Göteborg.

I Sverige ser vi en fortsatt ökning av omsättningen inom alla produktområden, vilket innebär att vi vinner marknadsandelar i det premium-segment där vi befinner oss, säger Kent Oderud, vd för Miele AB i Solna.

Tyskland i centrum för investeringar
Investeringstyngden under det gångna verksamhetsåret, liksom föregående år, läggs i Tyskland där företaget bedriver all utveckling och produktion. Den markanta ökningen består framför allt av nya produkter och de behov av om- och tillbyggnad av produktionsanläggningar, som dessa skapar, samt en kraftigt utbyggd lärlingsverksamhet. Under det gångna verksamhetsåret har Miele-gruppen investerat totalt 186 miljoner euro ─ en ökning med hela 65 procent mot föregående år.

För praktisk information, kontakta:
Emma Lundskog, Wenderfalck
Tfn: 0736-24 19 17
E-post: emma@wenderfalck.com

För mer information om Miele, kontakta:
Henrik Fernsund, PR-ansvarig Miele
Tfn: 08-562 295 65
E-post: henrik.fernsund@miele.se

Miele med huvudkontor i Tyskland är Europas största familjeföretag i vitvarubranschen, grundat 1899. Miele är en internationell koncern, verksam i 47 länder, med drygt 16 700 anställda med produktion i Tyskland. 2011/2012 omsatte Miele koncernen 3,04 miljarder euro.

Företaget har sedan starten byggt sin marknadsposition på att ligga främst inom kvalitet och teknik. ”Immer Besser”, fritt översatt ”Alltid bättre”, speglar de kärnvärden som Miele har haft ända sedan företaget grundades: Att ständigt sträva efter att åstadkomma något bättre.

Mer information om Miele finns på www.miele.se