Skip to main content

Allt fler asylbeslut under våren

Nyhet   •   Maj 27, 2016 17:12 CEST

Migrationsverket fattar nu allt fler beslut i asylärenden. Under april i år blev det nästan 8 000 beslut, vilket är 3 000 fler än samma månad i fjol.
– Jag är nöjd med utvecklingen, som inte visar några tecken på att mattas av. Men våra mål för i år är samtidigt högt satta, säger Mikael Ribbenvik, operativ chef.

Migrationsverkets egen plan säger att myndigheten i år ska fatta 119 000 beslut i asylärenden. För att nå målet har flera åtgärder satts in, och uppföljningar visar att de ger resultat.

– Vi upplever en stark utveckling på asylområdet, och ökningstakten ser ut att hålla i sig. Hela verket bidrar till det genom snabb anpassning och specialisering – med bibehållen rättssäkerhet. Vi har också fått många nya medarbetare vilket ger tydlig effekt nu, säger Mikael Ribbenvik.

”Visar vilken kraft vi byggt upp”
I april fattade Migrationsverket nästan 8 000 beslut i asylärenden, 3 000 fler än i fjol. Från årsskiftet fram till och med vecka 20 har Migrationsverket fattat över 32 500 beslut i asylärenden.

– Samma period i fjol klarade vi cirka 19 000 beslut. Det visar vilken kraft vi redan har byggt upp. Men det behövs mer får att nå målet om 119 000 beslut i asylärenden i år. Därför ställer vi om stora delar av organisationen nu för riktade insatser. Vi gör det genom ökad specialisering, utsedda enheten för vissa ärendekategorier och förenklade processer, säger Mikael Ribbenvik.

Kommer det att räcka för att nå 119 000 beslut innan året är slut?

– Antalet fattade beslut kommer att minska under sommaren, men till hösten kommer vi att ytterligare höja vår förmåga och se resultaten av de omställningar vi har gjort och genomför. Målet är inom räckhåll, säger Mikael Ribbenvik.

Även tillståndsprövningen
Han menar att 2016 kan beskrivas som ett ödesår för Migrationsverket.

– Under hösten, när det på kort tid kom många asylsökande, agerade vi i realtid. Nu kommer en annan utmaning. Det har aldrig varit så många människor som har väntat på våra beslut. Vi måste göra allt i vår makt för att göra deras väntan så kort som möjligt, med bibehållen rättssäkerhet, säger Mikael Ribbenvik.

Även när det gäller tillståndsprövningen*, så är det många människor som väntar på beslut från Migrationsverket.

– Medarbetare från tillståndssidan fick under hösten och vintern hjälpa till med mottagningen av de över 100 000 asylsökande som kom på bara tre månader. Det är en förklaring till läget i dag. Men vi behöver effektivisera våra tillståndsprocesser, på samma sätt som vi gjort och gör på asylsidan. Åtgärder kommer att sättas in även där, säger Mikael Ribbenvik.

* Till exempel arbetstillstånd, studerandetillstånd och familjeanknytningsärenden.