Skip to main content

Migrationsverket slutar förtäta asylboenden

Nyhet   •   Maj 03, 2016 18:15 CEST

Efter höstens akuta behov av boendeplatser för asylsökande har det varit trångbott på landets asylboenden. Men nu är situationen en annan − de sökande kan successivt få plats på boenden med mer utrymme. Därför beslutar Migrationsverket inom kort att inte teckna fler nya förtätnings- och tilläggsavtal.

− Nu har vi fått möjlighet att se över våra tidigare beslut och istället flytta människor till boenden där det inte är lika trångbott, säger Kenneth Karlsson, tillförordnad enhetschef för Migrationsverkets boendesekretariat.

Det betyder att Migrationsverket inte tecknar fler nya avtal som innebär förtätning eller tillägg av platser på befintliga boenden.

Migrationsverket tecknade under hösten flera tilläggs- och förtätningsavtal med leverantörer av asylboenden. Det gjordes mot bakgrund av höstens akuta behov av boendeplatser för de många tusen människor som förra året ansökte om asyl i Sverige.

De senaste månaderna har dock färre ansökt om asyl i Sverige och Migrationsverkets prognos i april pekar på ett minskat behov av boendeplatser i år jämfört med föregående prognos. Samtidigt har fler lediga boendeplatser gjorts tillgängliga och nya boenden upphandlas löpande.

− Vi fortsätter successivt att flytta de sökande till boenden med mer utrymme. Och medan det pågår har vi tillfälligt förlängt de befintliga avtal som finns om förtätnings- och tilläggsplatser. Det är för att säkerställa att vi har platser som räcker för alla sökande, säger Kenneth Karlsson.