Skip to main content

Migrationsverket utreder händelser vid asylboendet i Trängslet

Nyhet   •   Maj 31, 2016 17:58 CEST

Migrationsverket utreder och förbättrar nu tryggheten för kvinnor vid ett av Migrationsverkets asylboenden, Trängslet i Älvdalens kommun. Detta sedan det framkommit att verket kan ha brustit i hanteringen av händelser som rör tryggheten för kvinnor och barn.

Bakgrunden till myndighetens utredning är ett antal kvinnor som polisanmält händelser som inträffat på Trängslet i december 2015 fram till och med februari 2016. De har rört bland annat ofredanden, misshandel och ett försök till våldtäkt.

Polisen har i förekommande fall lagt ned utredningarna kring de misstänkta brotten. Migrationsverket har ändå låtit flytta de personer som varit upphov till otryggheten till andra boenden. Det finns också ordningsvakter på Trängslet, dygnet runt.

Via media har det framkommit att personalen vid boendet uttalat sig på ett kränkande sätt om några av de händelser som var polisanmälda.

– Det är fel och givetvis oacceptabelt. Vi ska självklart ta alla uppgifter om övergrepp eller andra brott på största allvar. Att ge uttryck för något annat är inte acceptabelt. Det är polisens sak att utreda och komma fram till om det rör sig om ett misstänkt brott och hur man ska gå vidare, säger Magnus Rodin, regionchef.

Det har också framkommit att flera kvinnor inte känner sig trygga på boendet.

Migrationsverket arbetar nu på en åtgärdsplan för att tryggheten ska förbättras för samtliga cirka 400 boende vid Trängslet.