Skip to main content

Muntliga utredningar ska motverka människohandel

Nyhet   •   Jan 11, 2016 10:04 CET

Migrationsverket inför nu en rutin som ska motverka människohandel*. Vid förlängningen av arbetstillstånd kommer myndigheten att intervjua de sökande när det finns omständigheter som kan tyda på människohandel.

I början av 2015 genomförde Migrationsverkets kvalitetsavdelning ett pilotprojekt där de enheter och team som handlägger arbetstillståndsärenden medverkade. Under januari–mars sorterade de ut de förlängningsärenden där det fanns indikationer på misstänkt människohandel.

Flera typer av indikationer
Det finns flera typer av indikationer, en är att den sökande arbetar inom en bransch där anställda tidigare har varit utsatta för människohandel, till exempel restaurangnäringen, massagestudior, hushållsnära tjänster, personlig assistans, bärplockning och byggnäring. En annan indikation är uppgifter eller tips från olika personer, även den sökande själv. I alla fall där det fanns anledning att misstänka människohandel granskades underlaget till ansökan noga. Uppgifter som tyder på att allt inte står rätt till kan till exempel vara att lönen inte betalats ut, varit alldeles för låg eller mycket långa arbetspass.

Under projekttiden hittades totalt åtta misstänkta ärenden. I dessa ärenden gjorde medarbetarna muntliga intervjuer med de sökande. De ledde till att verket polisanmälde tre ärenden. I tre andra ärenden fick verket fram viktig information som dock inte var tillräckligt allvarlig för en polisanmälan, utan resulterade i andra åtgärder. I två fall kunde misstankarna helt avskrivas.

25-35 ärenden per år
Under 2015 avgjorde Migrationsverket drygt 8 700 ansökningar om förlängningar av arbetstillstånd från arbetstagare. Med tanke på resultatet av projektet skulle det innebära att muntliga utredningar kommer att genomföras i 25-35 ärenden per år.

Det låter lite, finns det verkligen inte fler fall?

– Självklart kan det finnas ett stort mörkertal. Och de som är värst utsatta saknar i regel uppehålls­tillstånd och finns därför inte ens med bland våra sökande, säger Kajsa Törnqvist Netz, verkets centrala samordnare av arbetet mot människohandel.

Hon berättar att det är först vid förlängningen av ett arbetstillstånd som Migrationsverket har möjlighet att följa upp misstankar om människohandel.

– Vid den första ansökan ser i regel allt bra ut och eftersom ansökningarna är elektroniska kan vi inte heller göra några intervjuer.

Mycket allvarliga brott
Kajsa Törnqvist Netz ser fram emot att den nya rutinen med muntliga utredningar nu genomförs i alla förlängningsärenden där det finns misstanke om människohandel. Den började gälla den 22 december.

– Även om det inte handlar om så många ärenden så är varje fall vi kan anmäla till polisen viktigt. Det handlar ju om mycket allvarliga brott.

* Med människohandel menas här otillbörligt utnyttande på arbetsmarknaden