Skip to main content

Ny migrationssambandsman i Marocko

Nyhet   •   Maj 10, 2016 15:24 CEST

Sedan 1 maj har Migrationsverket en ny migrationssambandsman på svenska ambassaden i Rabat, Marocko. Placeringen har kommit till stånd genom att Migrationsverket deltar i ett EU-projekt där fokus ligger på återvändandefrågor.

Migrationsverket har i dag ett tiotal migrationssambandsmän på olika ambassader och nationella migrationsmyndigheter runt om i världen.

– Det senaste tillskottet till kretsen av migrationssambandsmän finns i Rabat. Att vi kunnat placera honom där beror på att Migrationsverket deltar i EU-projektet EURLO*, berättar Henrik Lundberg, enhetschef på Migrationsverket.

* European Union Return Liaison Officers.

Migrationssambandsmannen i Rabat ska framför allt utveckla samarbetet med marockanska myndigheter och organisationer i Marocko. Syftet är att underlätta återvändandet för marockanska medborgare som fått avslag på sina asylansökningar i de 14 EU-länder som ingår i EURLO-projektet, se faktarutan sist i artikeln.

Placeringen i Marocko är Sveriges första steg in i projektet, men det finns möjlighet för Migrations­verket att tillsätta fler sambandsmän inom ramen för EURLO. Andra EU-länder planerar att under året att placera sambandsmän i länder som Indien, Guinea, Bangladesh, Iran, Egypten, Nigeria och Etiopien.

Skiftande arbetsuppgifter
Förutom i Rabat har Migrationsverket migrationssambandsmän i Addis Abeba, Amman, Ankara, Bangkok, New Delhi, Nürnberg, Peking, Rom och Teheran.

Arbetsuppgifterna skiftar från ort till ort. Sedan länge leder några sambandsmän arbetet på migrations­sektionerna vid utlandsmyndigheter med många migrationsärenden.

– Generaldirektör Anders Danielsson vill dock att tyngdpunkten i sambandsmännens arbete ska ligga på rapportering om läget i de olika länderna, och att ge stöd i utvecklingen av arbetet med migrations­ärenden på utlandsmyndigheterna. Därför pågår nu förändringar i den riktningen, säger Henrik Lundberg.

Sambandsmännen i Nürnberg och Rom har ett särskilt uppdrag. Förutom att rapportera från respektive land ska de framför allt underlätta överföringar av personer som omfattas av Dublinförordningen.

Vid sidan om de migrationssambandsmän som är placerade utomlands har Migrationsverket några sambandsmän med bas i Sverige. De har ansvar för olika delar av världen.

– Deras uppdrag är att tillsammans med sambandsmännen utomlands bevaka utvecklingen i de aktuella länderna. De ska också samordna arbetet som utförs av sambandsmännen utomlands, säger Henrik Lundberg.

Hemma i Sverige stödjer Migrationsverket sambandsmännen ute i världen på olika sätt – även när det gäller frågor som rör handläggningen av migrationsärenden på utlandsmyndigheterna.

Placeringen av sambandsmän styrs av förändringar i omvärlden
Förändringar i världen innebär att Migrationsverket placerar migrationssambandsmän på nya orter, men också att placeringar på andra orter försvinner.

– Exempelvis hade tidigare ambassaden i Moskva flest migrationsärenden av alla Sveriges utlandsmyndigheter. I och med den ekonomiska krisen i Ryssland har antalet migrationsärenden minskat dramatiskt och vi har därför dragit in tjänsten där, berättar Henrik Lundberg.

EURLO – European Union Return Liaison Officers

För närvarande deltar 14 länder i EURLO-projektet: Estland, Grekland, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Sverige, Storbritannien, Tyskland (två delstater), Ungern och Österrike.

Syftet med projektet är att öka samarbetet mellan de deltagande länderna och att utveckla ett gemensamt arbetssätt för återvändande till länder utanför EU. Dessutom ska projektet placera sambandsmän i aktuella länder. Tanken är att de ska kunna underlätta åter­vändande och knyta närmare kontakter med de lokala myndigheterna. Projektet finansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

EURLO leds av den belgiska migrationsmyndigheten genom en styrgrupp där även Sverige är med.