Skip to main content

Så många återtar asylansökan – och så många asylärenden avskrivs

Nyhet   •   Maj 04, 2016 17:25 CEST

Hittills i år har cirka 3 000 personer återtagit sin asylansökan, jämfört med 981 samma period i fjol. Samtidigt ökar antalet avskrivna asylansökningar – i år är det hittills över 6 800 ärenden som avskrivits bland annat för att den asylsökande inte kommer till utredningssamtal. Samma period i fjol var det drygt 2 100.

Från och med januari till och med april har nästan 10 000 asylansökningar antingen återtagits eller avskrivits. Om en asylsökande väljer att återta sin ansökan fattar verket ett avlägsnandebeslut och bokar därefter i normalfallet en resa till hemlandet.

Det kan finnas många skäl till att sökande väljer att återta sin asylansökan. För personer som riskerar att få ett omedelbart avvisningsbeslut (uppenbart ogrundad asylansökan) innebär ett återtagande av asylansökan att de undgår ett återreseförbud, som annars skulle gälla i två år och till hela Schengenområdet.

Andra orsaker som uttrycks i samtal med Migrationsverkets personal är långa handläggningstider, eller att tillvaron i Sverige inte blivit som man förväntat sig. Irakier är den största gruppen bland de som väljer att återta sin asylansökan, följt av albaner, syrier och afghaner.

Avskrivna ärenden

Den som återtar sin asylansökan, eller fått avslag, och väljer att återvända självmant kan få rätt till ekonomiskt stöd för att återetablera sig. Återetableringsstödet är 30 000 kronor per vuxen, 15 000 kronor per barn och maximalt 75 000 kronor för en familj. En individuell bedömning görs i varje ärende.

Om återtagna asylansökningar återspeglar en sida av frivilligt återvändande så kan antalet avskrivna ansökningar peka mot en annan. Och antalet har ökat sedan november.

Efter att en sökande uteblivit flera gånger från en kallelse till Migrationsverket så skrivs ärendet av. Den sökande betraktas då som avviken, och Migrationsverket har ingen möjlighet att veta exakt när det skedde eller vart personen tagit vägen.

Ur ett boendeperspektiv kan det vara ett problem. Det kan ta lång tid innan en asylsökande har kallats flera gånger till asylutredning men uteblivit – då ärendet slutligen avskrivs. Under denna tid kan boendeplatsen, som ser belagd ut i verkets mottagningssystem, i själva verket vara tom.