Skip to main content

Syrien i fokus i årets svenska flyktingkvot

Nyhet   •   Feb 18, 2016 15:00 CET

Nu är det klart hur Sverige ska använda årets 1 900 platser för kvotflyktingar. 700 har reserverats för personer från Syrien, 450 har avsatts för akuta behov och 750 platser fördelas mellan sex olika grupper.

I år är behovet av vidarebosättning av människor på flykt större än någonsin. UNHCR, FN:s flyktingorgan, uppskattar att ungefär 1,2 miljoner person skulle behöva denna form av skydd. Och glädjande nog har antalet internationella platser för vidarebosättning ökat till 130 000 för 2016. Det beror på att länder som USA, Kanada, EU-staterna, Storbritannien och Norge har ökat sina flyktingkvoter.

I den politiska överenskommelse som presenterades den 23 oktober framgår det att Sverige successivt ska öka platserna i den svenska flyktingkvoten till 5 000 under den nuvarande mandatperioden. Men i år ligger nivån kvar på 1 900, samma som förra året.

Inför fördelningen av årets platser har Migrationsverket samrått med UNHCR och regeringen. Resultatet blev att fördelningen är densamma som 2015, se faktarutan i slutet av artikeln.

Hälften tas ut av delegationer på plats

Ungefär hälften av årets kvotflyktingar kommer att tas ut med hjälp av uttagningsdelegationer på plats. Två delegationer ska åka till Libanon och en till Kenya. Dessutom pågår förberedelser för att eventuellt skicka en delegation till Iran.

– Även i år ligger fokus på den stora flyktingkris som kriget i Syrien har skapat, säger sektionschef Oskar Ekblad på Migrationsverket.

Delegationerna kommer att ta ut ungefär hälften av de 1 900 kvotflyktingarna. De övriga tas ut genom att Migrationsverkets vidarebosättningsenhet prövar de skriftliga underlagen i ärendena. Målsättningen är att det ska vara en någorlunda jämn fördelning mellan delegations- och dossieruttagning. I samtliga fall är det UNHCR som föreslår vilka personer som ska vidarebosättas till Sverige.

Sverigeinformation

I tre länder – Iran, Sudan och Uganda – kommer särskilda Sverigeprogram att anordnas för att ge de uttagna kvotflyktingarna information om resan till Sverige och vad som väntar här. Programmen hålls av personer från Migrationsverket och kommunrepresentanter. Dessutom kommer alla uttagnings­delegationer att anordna korta workshoppar med information om Sverige för de personer som blivit uttagna för att bosätta sig här.

Ny lag kan underlätta bosättningen i Sverige

Den 1 mars träder den nya lag i kraft som innebär att alla kommuner måste ta ansvar för mottagandet av nyanlända.

– Vi håller på att analysera vad lagen kan betyda för vidarebosättningsarbetet i Sverige. Vi ska samarbeta med Arbetsförmedlingen så att fördelningen blir bra mellan kvotflyktingar och andra personer som fått uppehållstillstånd, säger Oskar Ekblad.

VärdlandNationalitetPlatser
Libanon, Jordanien, Egypten, Irak, Turkiet med fleraFrämst syrier700
AkutplatserEj specificerat450
KenyaSomalier200
SudanEritreaner150
UgandaKongoleser150
IranAfghaner150
JemenEj specificerat50
SomaliaEtiopier50
Totalt1900