Skip to main content

Uttagning av 300 kvotflyktingar i Turkiet

Nyhet   •   Maj 20, 2016 15:22 CEST

I april gjorde Migrationsverket en uttagning med kort varsel av 300 syriska kvotflyktingar i Turkiet. Syftet var att bidra till att överenskommelsen mellan EU och Turkiet om att sända tillbaka syrier från Grekland går i lås.

Den 18 mars kom Turkiet och EU överens om att migranter utan giltiga resehandlingar ska sändas tillbaka från Grekland till Turkiet. Ett villkor var att EU-länderna ska ta emot en syrisk kvotflykting för varje syrier som Turkiet tog tillbaka.

– Med en veckas varsel lyckades vi samla deltagare, som egentligen var rekryterade till en annan uttagning, så att de var på plats i Ankara den 6 april. Att vi kunde komma igång så snabbt var till stora delar UNHCR:s förtjänst, eftersom de kunde få fram ärenden trots att insatsen inte var planerad, säger Helena Kullberg, chef för vidarebosättningsenheten.

Bantade förberedelser
Den snabba avresan gjorde att de vanliga förberedelserna för uttagningen bantades till ett minimum. Och deltagarna i delegationen hade väldigt begränsad information om vilka ärenden de skulle pröva. Uttagningen skedde trots detta på vanligt sätt i linje med de riktlinjer för uttagning av skyddsbehövande som UNHCR, FN:s flyktingorgan, har tagit fram.

– Vi visste verkligen inte vad som väntade oss när vi kom till Sveriges ambassad i Ankara. Men vi löste problemen efter hand. Och vi klarade målet att utreda och fatta beslut i 300 ärenden på tre veckor. Det gick tack vara bra samarbete inom delegationen och god hjälp från ambassaden, säger delegationsledaren Velibor Ljepoja.

38 personer har redan anlänt
De första 38 syriska flyktingarna som togs ut i Ankara har redan anlänt till Sverige. Kommunerna har varit positiva till att hjälpa till med kommunplatser i den akuta situation som uppstått. De sista flyktingarna beräknas komma till Sverige i mitten av juni.

Velibor Ljepoja berättar att många andra EU-länder hade personal på plats i Ankara för att förbreda uttagning av kvotflyktingar.

– De kom inte bara från västeuropeiska stater utan också Tjeckien och de baltiska länderna, säger han.

Hittills har Sverige, Tyskland, Nederländerna, Finland och Litauen hunnit överföra nästan 180 syriska flyktingar från Turkiet. Ytterligare omkring 720 flyktingar har tagits ut och väntar på att få komma till sju EU-stater.

Utredningsrum på den svenska ambassaden
En avgörande faktor för att Sverige så snabbt lyckades med sin uppgift var att den svenska ambassaden i Ankara kunde erbjuda utredningsrum och fotostationer.

– Fast var det väldigt ovant och främmande för oss att intervjua personer med en glasruta emellan. Det var särskilt svårt när vi skulle intervjua barnen, berättar en av deltagarna.

De syriska flyktingarna som den svenska delegationen intervjuade hade valts ut av de turkiska myndigheterna i samarbete med UNHCR. Organisationen avgjorde därefter vilka ärenden som skulle presenteras för Sverige och lämnade över dem till den svenska delegationen. Flera parter sam­arbetade sedan för att få flyktingarna skulle komma på utredningar.

– Intervjuschemat gjordes av oss, sedan ansvarade IOM* för att se till att flyktingarna kom till utredningen på den svenska ambassaden. Eftersom de syriska flyktingarna inte kan resa fritt i Turkiet var de tvungna att ordna resetillstånd hos de turkiska myndigheterna. Detta ordnade UNHCR och IOM, säger Velibor Ljepoja.

* International Organization for Migration

Personer från "syriska stadsdelar" i Aleppo
De allra flesta uttagna flyktingarna bodde i de ”syriska stadsdelar” som nu finns i många turkiska städer. Landet har i dag omkring 2,7 miljoner syriska flyktingar.

Delegationen bestod av nio medarbetare från olika delar av Migrationsverket. Totalt intervjuade den svenska delegationen knappt 300 syriska flyktingar. Av dem beviljades 38 flyktingstatus och 259 fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. 35 ärenden avskrevs och fyra avslogs. Dessutom lyckades inte två av de kallade familjerna att ta sig till ambassaden i Ankara.

Migrationsverket övervägde noga det spända säkerhetsläget i Ankara innan delegationen reste dit och myndigheten fick hjälp av Säkerhetspolisen.