Skip to main content

"Vi har beredskap"

Nyhet   •   Jan 29, 2016 15:00 CET

Dagens Nyheter publicerar i dag uppgifter om att det inte fanns någon krisorganisation i Migrationsverket hösten 2015. Det är direkt felaktiga uppgifter.

– Vi har sedan 2012 aktivt och systematiskt arbetat med beredskapsplanering och krishanteringsfrågor, säger Mikael Ribbenvik som är operativ chef vid myndigheten. 

DN:s artikel, som bygger på uppgifter från personer utan djupare inblick, har i dag även fått viss spridning i andra medier. Enligt DN saknade Migrationsverket en förberedd krisorganisation – vilket inte är korrekt.

Den 10 september 2015 beslutade Migrationsverket att försätta den operativa verksamheten i stabsläge. Samtidigt aktiverades den centrala krisledningen. Båda åtgärderna i syfte att snabbt och effektivt möta de utmaningar som Migrationsverket såg framför sig.

– Migrationsverket följde utvecklingen under sommaren 2015 och reagerade snabbt när det blev uppenbart att antalet asylsökande blev fler än vad prognoserna några veckor tidigare antydde, säger Mikael Ribbenvik.

Men oavsett krisorganisation var det ingen som kunde räkna med det stora antalet asylsökande vi såg under 2015.

– Inget land i Europa kunde förutse att så många människor på flykt skulle söka sig hit, säger Mikael Ribbenvik.

Vid ett möte på Regeringskansliet i början av september redogjorde också generaldirektör Anders Danielsson för det rådande läget. Han tog också initiativ till att samla berörda myndigheter för att initiera samarbeten eftersom det tidigt stod klart att den här frågan inte bara berörde en enskild myndighet eller aktör – utan den berörde hela nationen.

På Anders Danielssons initiativ togs också kontakter med såväl MSB som Försvarsmakten i syfte att samordna de nationella insatserna som behövdes.

I artikeln tar DN fasta på att Migrationsverket inte finns med i den så kallade krisberedskapsförordningen. Men att på grund av det utgå från att verket saknar krisorganisation är både felaktigt och anmärkningsvärt, säger Mikael Ribbenvik.

– Migrationsverket har i flera år arbetat med krisberedskap och gick i stabsläge så fort situationen krävde det. Migrationsverket motsätter sig heller inte att vara med i förordningen.

Sedan början av september har Migrationsverkets särskilda ledningsstab följt upp situationen dagligen – sju dagar i veckan. Det har pågått till 20 januari 2016 då verket inte längre såg ett behov av dagliga avstämningar.

Migrationsverket har även samarbetat med FOI. Man har i det arbetet utgått från olika scenarier – till exempel diskuterat vad vi gör om det kommer fler asylsökande än beräknat. Erfarenheterna från det arbetet har sedan funnits med när verket tog fram de beredskapsplaner som använts för att hantera höstens extraordinära läge, då över 100 000 asylsökande kom till Sverige.