Skip to main content

Boende på vatten: Tec Farragon Ltd häver avtal med Migrationsverket

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2016 15:21 CEST

Tec Farragon Ltd har ett avtal med Migrationsverket om tillfälligt asylboende på ett passagerarfartyg med 662 platser. Den 11 juli meddelade leverantören att de häver avtalet. Nu meddelar Migrationsverket att detta innebär att ett avtal om asylboende på passagerarfartyg inte kan bli aktuellt.

– Migrationsverket kan konstatera att leverantören har hävt avtalet. Det innebär att det inte bli fråga om något tillfälligt boende i enlighet med avtalet, säger Magnus Gustavsson som är tillförordnad avdelningschef på Migrationsverket.

Leverantörens besked om att de vill häva avtalet skickades in till Migrationsverket den 11 juli.

Idag den 14 juli meddelar Migrationsverket att myndigheten inte har som avsikt att begära att leverantören fullföljer avtalet. Detta meddelades till leverantören idag den 14 juli i ett brev.

– Jag har meddelat leverantören att Migrationsverket anser att hävningen är oriktig och att vi kommer att återkomma med ett påföljdskrav eftersom en obefogad hävning utgör ett kontraktsbrott, säger Magnus Gustavsson.

Avtalsfakta

Leverantör: TEC Farragon Ltd. Antal platser: Fartyg med 662 boendeplatser.

Avtalstid: ett år med möjlighet till förlängning.

Avtalet tecknades 2016-03-30. Från detta datum har leverantören 4 månader på sig att påbörja uppdraget. Uppdraget ska påbörjas senast 2016-07-30. Den 11 juli meddelade leverantören att de häver avtalet med Migrationsverket.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se