Skip to main content

Från Grekland till Borlänge och Gävle – nu flygs omplacerade asylsökande inom EU hit

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2017 09:03 CEST

Onsdagen den 12 juli tar Migrationsverket i region Mitt emot sitt första flyg med 177 asylsökande på Dala Airport i enlighet med överenskommelsen mellan EU-staterna. Direkt vid ankomst åker de sökande med buss till Gävle där de bor under tiden deras asylansökan handläggs.

– De som kommer är asylsökande som väntat i Grekland på att få sin asylansökan prövad. En del har väntat där sedan den extraordinära hösten 2015, säger Sara Åhman, ansvarig för omplaceringarna i region Mitt.

Enligt överenskommelsen kommer nästan 1000 av de 3 000 asylsökande som överförs till Sverige under 2017 att placeras i region Mitt mellan den 12 juli och 31 oktober. Majoriteten av de asylsökande som kommer till regionen är både syrier och eritreaner som uppehållit sig i Grekland och Italien i ett till två år.

Initialt kommer de asylsökande att bo i Gävle där deras asylansökningar registreras och asylskälen prövas. Efter genomförd asylutredning bor de på asylboenden runt om i landet i väntan på kommunplacering.

– Efter både planering och förberedelser är vi mer än redo att ta emot, säger Sara Åhman, ansvarig för region Mitts arbete med omplaceringarna.

FAKTA
Tre av Migrationsverkets regioner tar emot de asylsökande: region Mitt, Nord och Öst. I region Mitt berörs främst Dalarna- och Gävleborgs län då de sökande landar i Borlänge och bor i Gävle medan ansökan prövas.

Bakgrunden till arbetet med omplaceringar är ett samarbete mellan medlemsstaterna i EU efter förslag från EU-kommissionen om att fördela asylsökande inom migrationsområdet EU på ett organiserat sätt. En stor del av de människor som flydde till Europa 2015 kom huvudsakligen till Italien och Grekland men majoriteten reste vidare genom Europa utan att söka asyl. Med omplaceringarna vill EU öka incitamentet för asylsökande att registrera sig vid det första land de kommer till och därmed minska risken för människosmuggling.

Hittills har 16 477 asylsökande omplacerats från Grekland och Italien till EU-länder samt Norge och Schweiz. Hur många som ska omplaceras till respektive medlemsstat baseras på en fördelningsnyckel som väger in BNI och folkmängd.

Att Sverige tar emot omplacerade asylsökande först nu beror på att många sökte sig hit under 2015.

Kontaktperson
Sara Åhman, ansvarig för EU-omplaceringar i region Mitt 010-485 29 54.

Migrationsverkets presstjänst 010-485 66 55
Är ni intresserade av att närvara på plats, vänligen kontakta Migrationsverkets presstjänst.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se