Skip to main content

Migrationsverket stänger sin verksamhet i Söderhamn

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 14:11 CET

Migrationsverket har beslutat att stänga sin verksamhet i Söderhamn. Orsaken är färre asylsökande, färre boenden och ett minskat mottagningssystem.

Från och med den 16 mars hänvisas alla sökande och övriga besökare i Söderhamn till Migrationsverket i Uppsala och Sundsvall. Migrationsverkets verksamhet minskar och organisationen behöver anpassas efter dessa förutsättningar. Det sker huvudsakligen genom att minska resurserna inom asylprövningen och mottagningen. Orsaken är färre asylsökande i Sverige i kombination med att alltfler inskrivna i mottagningssystemet är i slutskedet av sina asylprocesser och kommer att flytta ut under året.

I samband med att verksamheten i Söderhamn läggs ned berörs cirka 17 medarbetare som fått besked om uppsägning eller omplacering till annan ort.

- Var i regionen vår verksamhet ska finnas kvar är beslutad på strategisk nivå för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett så kostnadseffektivt och bra sätt som möjligt, säger sektionschef Maria Löfgren.

Sökande och övriga besökare hänvisas till andra mottagningsenheter

Asylsökande och övriga besökare välkomnas från och med den 16 mars till Migrationsverket i Uppsala och Sundsvall.

- De som vill komma i kontakt med Migrationsverket ska fortsatt kunna göra det på ett enkelt sätt. Dels genom att besöka oss på våra orter i regionen, dels genom att besöka vår webbplats migrationsverket.se, säger Maria Löfgren.

Ett gott samarbete med kommun och intresseorganisationer

- Jag vill rikta ett stort tack till ett gott samarbete med andra samhällsaktörer i vårt upptagningsområde, det har varit väldigt värdefullt för oss och för de sökande. Och jag vill skicka mitt varma tack till de människor som visat intresse och engagemang för de sökande helt ideellt på sin fritid, det är en ovärderlig insats, säger Maria Löfgren.


Fakta

Mottagningsenheten i Söderhamn stänger sin verksamhet för de sökande den 16 mars. De sökande hänvisas i första hand till Sundsvall och Uppsala.

Det är 913 antal sökande som berörs. Sökande, civilsamhälle och samhällsaktörer informeras via brev och i anslag i receptionen.

All personal på enheten, 17 personer, har blivit uppsagda eller omplacerade.

Personalen består av teamledare, mottagningshandläggare, mottagningsassistenter och boendeassistenter.

De sista asylsökande flyttas från Hälsingland den 12 april 2018.

Kontaktuppgifter

Migrationsverkets presstjänst

Telefon: 010-485 66 55

Sektionschef Maria Löfgren 010-485 54 24

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se