Skip to main content

Migrationsverket väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2017 18:10 CET

I ärenden där Migrationsverket bedömer att den sökande inte har gjort sin uppgivna minderårighet sannolik, kommer de sökande att få frågan om de vill genomgå en medicinsk åldersbedömning enligt den nya processen.

Migrationsverket ser två scenarier där 3000 upp till 14000 personer kan bli aktuella för medicinsk åldersbedömning.

Att det är ett så brett spann beror på flera faktorer: En del sökande har tillräckligt med bevisning för att göra sin identitet sannolik redan, till exempel på grund av vad de berättat eller att de har pass eller andra id-handlingar. Då blir det inte aktuellt med en medicinsk åldersbedömning, säger Mikael Ribbenvik.

Strax över 19 000 ensamkommande barn väntar fortfarande på ett beslut. De består av personer som sökt asyl från och med 2015 och senare.

– Jag vill understryka att det inte är detsamma som att så många kommer att bli aktuella för medicinsk åldersbedömning. 2015 var ett rekordår då 35 000 ensamkommande sökte skydd här, säger Mikael Ribbenvik.

Samtycke till att genomgå medicinsk åldersbedömning kommer att hämtas in från den sökande i samband med asylutredningssamtalet för ärenden som ännu inte har avgjorts.

För ärenden som just har börjat handläggas, ska samtycket hämtas in i initialprocessen i samband med det fördjupade ansökningssamtalet.

Samtycket är skriftligt och ska även undertecknas av den sökandes ställföreträdare. Precis som tidigare är det alltså frivilligt att genomgå en medicinsk åldersbedömning.

Rättsmedicinalverket fick våren 2016 uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar från regeringen och kommer att starta verksamheten det första kvartalet 2017.

Migrationsverket kommer att återkomma med fler detaljer kring den nya ordningen inom kort.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se