Skip to main content

Planering klar för att stänga 183 boenden

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 12:36 CET

Under februari till maj ska återstående direktupphandlade asylboenden avvecklas. 183 boenden ska stänga och vi kommer att erbjuda andra boenden till drygt 16 000 människor. Målsättningen är återgå till ett stabilt och långsiktigt boendesystem.

– Vi fortsätter att avveckla boendeplatser under våren. Det är ett ekonomiskt ansvar vi har eftersom vi annars skulle få betala för tomma platser, säger Kenneth Karlsson som är chef för boendeplanering vid Migrationsverket.

En nationell avvecklingsplan för arbetet med att avveckla 23 500 boendeplatser beslutades i december 2016. Då fick regionerna i uppdrag att göra regionala planeringar för att stänga boenden och genomföra flyttar för de människor som berörs.

– Nu är planeringen gjord, och på flera håll i landet börjar man redan nu med att informera de personer som berörs först, säger Kenneth Karlsson.

Under måndagen den 16 januari gick också ett informationsbrev ut till de leverantörer som berörs. Även Sveriges kommuner har fått information om att Migrationsverket fortsätter att minska antalet boendeplatser runt om i landet.


Sex etapper styrande när avveckling sker

Arbetet med att genomföra flyttar är omfattande, och avtalen med leverantörerna ska avslutas i en viss rangordning. Därför kommer människor att flytta och boenden att stängas i olika etapper under våren.
– Varje etapp motsvarar en tvåveckorsperiod, och ungefär 1000 personer bedöms behöva få hjälp att flytta per vecka, säger Kenneth Karlsson.

Den första etappen inleds senast den 6 februari och den sista etappen avslutas den senast den 5 maj. Eftersom vissa regioner har fler boenden som påverkas av avvecklingen än andra, har första etappen redan inletts. Region Mitt har bland annat redan hållit ett första informationsmöte under måndagen.

Inför en flytt gör Migrationsverkets mottagningsenheter ett viktigt förarbete med att identifiera individuella behov och kontrollera ärendestatus i personernas asylansökan. Personerna som ska byta boende ska få information om sin flytt i god tid för att kunna förbereda sig.

När det går erbjuds personerna ett boende i närområdet. I andra hand blir det i stället aktuellt med flytt till andra orter i landet.

– Vi strävar efter att erbjuda boenden med självhushåll så långt det går, säger Kenneth Karlsson.


Region Mitt – en särskild avvecklingslista
För att kunna planera, informera och hjälpa ett stort antal personer att flytta i region Mitt har en särskild avvecklingslista tagits fram för regionen. Avveckling i upphandling 9 genomförs mellan vecka 5 till och med vecka 11. Avveckling i direktupphandling 7 genomförs mellan vecka 12 till och med vecka 19.

För att kunna planera, informera och hjälpa ett stort antal personer att flytta i region Mitt har en särskild avvecklingslista tagits fram för regionen. Avveckling i upphandling 9 genomförs mellan vecka 5 till och med vecka 11. Avveckling i direktupphandling 7 genomförs mellan vecka 12 till och med vecka 19.


Fakta: Avvecklingsplaner
Just nu har Migrationsverket cirka 37 500 upphandlade boendeplatser. Av dessa är cirka 80 % belagda. Fram till och med 21 maj 2017 ska Migrationsverket minska antalet tillfälligt upphandlade boendeplatser till cirka 10 000 platser. För att nå målet ska 23 500 boendeplatser avvecklas (183 anläggningar). Det kommer att beröra 16 000 människor som kommer att behöva boende från Migrationsverket.

Lagen om offentlig upphandling reglerar i vilken ordning de upphandlade boendeavtalen kan avslutas. Först måste direktupphandlade boenden avslutas och därefter ramavtalade boenden.

När de direktupphandlade boendeplatserna har upphört kommer Migrationsverket att ha kvar cirka 10 000 upphandlade boendeplatser med ramavtal. Ramavtal 1 och 2 upphör den 20 september 2017, och kommer att avvecklas till dess. Migrationsverket kommer att teckna ett fåtal avrop inom ramavtal 3 för att täcka tillfälliga behov av boendeplatser för asylsökande.


Personer med uppehållstillstånd

Av de cirka 22 500 personer med ett giltigt uppehållstillstånd som bor på något av Migrationsverkets boenden, bor cirka 6000 i ett av boendena i direktupphandling 9 eller 7 som berörs av denna avveckling.


Läs mer på vår webbplats.

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.

Besök vår webbplats www.migrationsverket.se