Skip to main content

Miljöpartiet i Malmö delar inte regeringens bedömning om ID-kontrollerna

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 11:44 CET

Miljöpartiet i Malmö är skarpt kritiskt till dagens besked om en ytterligare förlängning av ID-kontrollerna i tre månader. Migrationsverkets prognos av antalet asylsökande för 2017 är nere på en femtedel av 2015 års nivåer och ID-kontrollerna innebär ett kraftigt slag mot den skånska arbetsmarknaden. De innebär en orimlig inskränkning av asylrätten, försvårar pendlingen över sundet och skrämmer bort investeringar från regionen.

– Vi förutsätter att detta är sista gången regeringen förlänger ID-kontrollerna, varje dag som går där Malmöbornas arbetsmarknadsregion är tudelad innebär förlorade investeringar, jobb och framtidsutsikter. Det är centralt för sysselsättning och etablering att det skånska näringslivet får långsiktiga och stabila villkor. Dagens besked innebär en fortsatt osäkerhet för pendlare och arbetsgivare på båda sidor sundet, säger Märta Stenevi, gruppledare för Miljöpartiet i Malmö.

– Att förlänga ID-kontrollerna är ovärdig symbolpolitik till en kostnad av både inskränkt asylrätt och den skånska ekonomi som kan vara en nyckel till bättre etablering av nyanlända. Om inte situationen idag bedöms som tillräckligt annorlunda än den som rådde när id-kontrollerna infördes måste man fråga sig vad som krävs för att de ska tas bort? Världsfred? säger Nils Karlsson, vice gruppledare för Miljöpartiet i Malmö.

För mer information kontakta
Märta Stenevi 073 234 24 82
Nils Karlsson 076 870 52 66