Skip to main content

Miljöpartiet i Malmö lanserar heltäckande program för hållbar trafik

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 11:28 CEST

Infartsled blir stadshuvudgata. Visionsbild av Pildammsvägen. Illustration: Johannes Roubert och Ivan Forsman

Miljöpartiet har nyligen presenterat hur vi vill att järnvägen ska byggas ut i Skåne. Nu lanserar vi våra förslag för att ställa om även Malmös trafik.

Trafiken är en avgörande fråga. Antalet bilar måste minska om vi ska klara av att nå våra klimatmål och minska utsläppen. Men det handlar också om vilken stad vi vill leva i.

Ska vi bygga en stad med mer plats för bilar eller ska vi prioritera bostäder, grönytor och trygga skolvägar för våra barn? Ska vi bygga en stad där vi låter stora bilvägar vara barriärer mellan olika stadsdelar eller ska vi knyta ihop staden med snabb och effektiv kollektivtrafik? För Miljöpartiet är svaret självklart: vi vill prioritera cykel, kollektivtrafik och barns framkomlighet framför fler bilar.

– Vi har långt kvar innan vi når miljömålen, det går för långsamt. Om barnen i Malmö ska kunna växa upp utan att riskera att bli sjuka av luften måste bilarna bli färre och renare, säger Märta Stenevi, kommunalråd och toppnamn i valet till kommunfullmäktige. 

Vi lägger därför fram ett program med över 20 förslag för att ställa om Malmötrafiken. Förslagen handlar bland annat om hur vi vill bygga ut stadens cykelnät, hur vi ska finansiera spårvagnssatsningar i Malmö, hur trafiken runt våra skolor ska bli säkrare och hur vi ska få fler att ställa bilen.

Vi är den första generationen som fullt ut förstår klimathotet och vi är den sista som kan stoppa det. För vår egen och alla kommande generationers skull, måste vi agera NU. Klimatet kan inte vänta.

Programmet bifogas nedan. 

För mer information kontakta gärna
Märta Stenevi 0732 34 24 82
Frida Roijer, pressekreterare, 0768 70 52 57

Bifogade filer

PDF-dokument