Skip to main content

Svenska städer måste klara EU:s utsläppsmål

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 14:27 CEST

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson besökte på onsdagen Malmö. Tillsammans med kommunalråd Karolina Skog presenterade de ett nytt förslag från Miljöpartiet: Under nästa mandatperiod ska alla svenska städer klara EU:s luftkvalitetskrav.

-  Det borde vara en självklarhet att alla barn ska få andas ren luft, men så är det inte idag eftersom alliansen ignorerar problemet. Man har sagt nej till att stödja kollektivtrafik i städerna, och infört miljöbilsregler som gynnar dieselbilar med höga utsläpp av partiklar, säger Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet.

Miljöpartiet menar att det krävs åtgärder på såväl EU-nivå, som på nationell, regional och kommunal nivå, för att luftkvalitetskraven ska nås.

- Det är bra att det kommer krav på hur luftkvaliteten ska vara i städer, från både EU och från nationell nivå. Sedan behöver kommunerna verktyg för att kunna förverkliga målen. Miljöpartiets förslag om ett stadsmiljöprogram, för finansiering av kollektivtrafik och cykelvägarna i städerna, är viktiga delar i det, säger Karolina Skog, kommunalråd i Malmö.

Miljöpartiets PM om det nya målet finns bifogat.

Kontakt:

Karolina Skog: 073- 426 44 64

Sven Elander, pressekreterare Åsa Romson: 072- 202 45 88


Bifogade filer

Word-dokument