Skip to main content

Frukostklubben - Visualisera och sprid viktig data enkelt med dashboards

Evenemang

Föreläsare: Linus Larsson - THULE
15
SEP
Scandic Triangeln Triangeln 2 211 43 Malmö
  -
Själva uttrycket dashboard betyder egentligen att man samlar och visar upp datan på en enda plats. Data ska vara enkel att konsumera, enkel att förstå och enkel att nå. Den ger dig bättre access och en förståelse för hur det går för ditt företag med möjligheten att direkt jämföra med föregående år, föregående månader och föregående veckor. “Dashboards är ett måste för datadrivna team som enklare vill förmedla och följa upp statistik och resultat” Att samla in, analysera och ta beslut baserat på data är grundbulten i många digitala team, men hur delas och presententeras datan på ett sätt så att fler i organisationen förstår och kan agera på den? Ett sätt kan vara att skapa TV-dashboards. Linus Larsson som jobbar som Global Online Traffic Manager på Thule kommer berätta hur de gör och vad vi behöver för att komma igång och vad vi ska tänka på när vi sätter upp våra första dashboards. Han kommer göra detta både på ett konkret och lärorikt sätt.