Skip to main content

Aroseken och Mimer skapar nytt bostadsområde på Nordanby Äng

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2014 15:14 CEST

Fastighetsnämnden fattade torsdagen den 24 april beslut om ett markanvisningsavtal med rätt för Aroseken och Bostads AB Mimer att bygga cirka 300 bostäder på Nordanby Äng. Det nya bostadsområdet ligger intill kulturhistoriska Nordanby Gård.

I avtalet fastställs att exploateringen ska resultera i nya attraktiva bostäder som tar tillvara områdets karaktär. Bebyggelsen utformas så att den bildar en stadsfront som ger staden en tydlig identitet vid Västerås norra infart.  Området ska också anpassas till gårdsmiljön och till det småhusområde som Nordanby Äng gränsar till.

– Vi vill ta tillvara på Nordanby Ängs speciella karaktär och därför kommer området att präglas av ängs- och parkmiljö, säger Christian Brobeck, VD för Aroseken. Det blir ett tryggt och grönt område, ett perfekt område för alla typer av familjer, säger Christian Brobeck.

De båda parterna ska bygga hälften av bostäderna vardera, flerfamiljshus och radhus. Minst 60 % av nybyggnationen ska bestå av hyresrätter. Alla hus ska vara energieffektiva, vilket innebär att de villkor som gäller för Västerås stads definition av lågenergihus ska uppfyllas.

– Det är mycket roligt att Aroseken och Mimer, två starka lokala aktörer, nu samarbetar igen för första gången på 25 år, säger Anders Nordstrand, VD i Bostads AB Mimer. Vi hoppas att det kan bli starten på ett fortsatt samarbete för stadens bästa, säger Anders Nordstrand.
Markarbetena beräknas starta redan i höst och byggstart för husen planeras till våren 2015.

För mer information, kontakta gärna:
Christian Brobeck, VD Aroseken, 073-707 91 18
Anders Nordstrand, VD, Bostads AB Mimer, telefon 076-569 04 06

 
 
Historik om Nordanby Gård
Nordanby gård är inom Västerås kommun det enda välbevarade exemplet på de under 1800-talet vanligt förekommande "landerierna" (lantliga borgarresidens med jordbruk). Med all sannolikhet tillkom gården på 1810-talet genom köpmannen J-G Nordströms markinköp. Denne lät uppföra de byggnader, som utgör stommen till den bevarade bebyggelsen. På uppdrag av den nye ägaren, apotekaren och brukspatronen Christian Mauritz Zimmerman, genomgick mangårdsbyggnaden år 1847 en ombyggnad som gav den dagens utformning. Manbyggnaden, av rödfärgat timmer i två våningar under tälttak, tillbyggdes med kopplade flyglar i bottenvåningen samt med lanterninvåning överst. Byggnaden fick även dess nuvarande panelning och sin karaktäristiska sen empireutsmyckning med balustrader, kolonnburen förstukvist och påkostad interiör.


 


Mimer är en av Stockholm-Mälarregionens största hyresvärdar med ett brett utbud av hyreslägenheter i Västerås. Vi erbjuder trygga, trivsamma bostäder och ett bekymmersfritt boende med hög kvalitet utan ekonomisk risk. Det skapar trivsel och harmoni och ger tid och utrymme för annat i livet. En bra dag börjar hemma, brukar vi säga.

Kommentarer (1)

    Kartbilden är alldeles för liten och otydlig! Om jag förstorar upp den, blir det ännu sämre och "grötigt", går det att få en större tydligare bild på något sätt?

    - Rolf Bertlin - 2014-06-06 11:04 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.