Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

HSB och Mimer inleder ett omfattande samarbete och bygger 500 nya bostäder

HSB Mälardalen och Bostads AB Mimer har kommit överens om att gemensamt

bygga 500 bostäder på Ängsgärdet i Västerås.

HSB har köpt mark inom Ängsgärdet, främst längs Pilgatan, för att i första hand bygga

bostäder. En ansökan om detaljplaneändring har lämnats till Västerås stad och i de första idéskisserna är 500 bostäder inritade. Tanken är att de båda aktörerna ska bygga ungefär

hälften vardera.

– Vi kontaktade Mimer för att kunna genomföra vår idé snabbare och för att få en bra blandning av upplåtelseformer i det nya bostadsområdet, berättar Peter Sjerling, VD i HSB Mälardalen.

Aktörerna har skrivit på ett samarbetsavtal som omfattar projektets olika delar; från

detaljplanering till gemensamhetsanläggningar.

– Vi är glada över att ha fått frågan från HSB, säger Anders Nordstrand VD på Bostads AB

Mimer.Tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer och de 500 lägenheterna blir ett välkommet tillskott till Västerås bostadsmarknad, berättar Anders.

Om detaljplanearbetet löper som förväntan kan byggstart ske under senare delen av 2016.

För mer information, kontakta gärna:

Anders Nordstrand, VD, Bostads AB Mimer telefon 021-39 70 16, e-post anders.nordstrand@mimer.nu

Peter Sjerling, VD, HSB Mälardalen

telefon 0730-70 24 28, e-post peter.sjerling@malardalen.hsb.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Mimer är en av Stockholm-Mälarregionens största hyresvärdar med ett brett utbud av hyreslägenheter i Västerås. Vi erbjuder trygga, trivsamma bostäder och ett bekymmersfritt boende med hög kvalitet utan ekonomisk risk. Det skapar trivsel och harmoni och ger tid och utrymme för annat i livet. En bra dag börjar hemma, brukar vi säga.

Presskontakt

Mikael Källqvist

Mikael Källqvist

Presskontakt VD 021-39 70 16
Maria Eberhardsson

Maria Eberhardsson

Presskontakt Kommunikationschef 021-39 70 11