Skip to main content

Mimerdagen 2016: Social hållbarhet handlar om affärsnytta - inte välgörenhet.

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 16:07 CEST

Alexander Ståhle, Spacescape, och Anna Heide, SABO, i ett givande samtal om stadsutveckling under Mimerdagen.

På årets Mimerdag i Västerås diskuterades hållbar stadsutveckling, social hållbarhet och allmännyttan. Vikten av att se den långsiktiga affärsnyttan med social hållbarhet, samtal om olika sätt att lösa bostadsbristen, samt allmännyttans betydelse för samhällsutvecklingen var aktuella inslag under dagen. Mimerdagen för kunskapsutbyte och inspiration arrangerades av Bostads AB Mimer.

Årets Mimerdag 24 maj hölls på Västmanlands Teater i Västerås inför ca 140 personer i publiken och bland föredragshållarna fanns bl a Gunnar Wetterberg, Alexander Ståhle och Anna Heide.

Gunnar Wetterskog, författare med förflutet som diplomat, utredare och chef gav en exposé över samhällsutvecklingen och allmännyttans betydelse genom åren. I hans framförande betonade han politiken och samhällsplanerings roll för en framgångsrik bostadsutveckling.

Alexander Ståhle, VD för Spacescape, framhöll att gångavstånd och sammankopplade stadsdelar var det som borde styra stadsutvecklingen. Där biltunga "Fristaden", uppkopplingsheta "Teknostaden" och gröna "Ekostaden" var tre olika trender för dagens samhällsutveckling.  

Anna Heide, projektledare SABO, berättade om praktiskt arbete i Malmö med att omvandla utanförskap till innanförskap. Ett arbete med skola, sysselsättning, trygghet och boende som hörnstenar. Hon poängterade också affärsmässigheten i social hållbarhet, för individen, närbutiken, fastighetsägarna och samhället.

Mimers VD Anders Nordstrands reflektioner av dagen handlade framför allt om vikten av hållbar samhällsutveckling och den långsiktiga affärsnyttan av socialt ansvarstagande.
- Mimer jobbar med många projekt inom social hållbarhet som Jobbpunkt Mimer, Läxhjälp och Summer Works. För oss handlar det om långsiktig affärsnytta. Vi hjälper till att få människor snabbare in i samhället och ger dem en bättre grund att stå på. Samtidigt vinner fastighetsägare, handeln och närboende på detta, så egentligen är alla vinnare. För oss som samhällsbyggare och kommunalt bostadsbolag är det en självklarhet, men alla i samhället, privata som offentliga företag, organisationer och föreningar behöver hjälpas åt, säger Anders Nordstrand.

Mimer är en av Stockholm-Mälarregionens största hyresvärdar med ett brett utbud av hyreslägenheter i Västerås. Vi erbjuder trygga, trivsamma bostäder och ett bekymmersfritt boende med hög kvalitet utan ekonomisk risk. Det skapar trivsel och harmoni och ger tid och utrymme för annat i livet. En bra dag börjar hemma, brukar vi säga. Besök gärna vår webb www.mimer.nu

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy