Skip to main content

Självmordsupplysningen på symposium om medier och självmord 11-12 april 2013

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2013 14:10 CEST

Internationella forskare inom fältet kommer att diskutera och presentera aktuell forskning med fokus på medier och självmord.

Carl von Essen, generalsekreterare för Föreningen Psykisk Hälsa, medverkar och berättar om Självmordsupplysningen, en suicidpreventiv webbplats som Psykisk Hälsa driver.

Några teman som behandlas på symposiet är:
- Självmord i nyheter
- Självmordsförebyggande åtgärder via medier
- Konversationer om självmord på nätet

Symposiet anordnas i samarbete med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet. Det är är Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, som är värd för symposiet.


För mer information om Självmordsupplysningen kontakta:
Merja Metell Suomalainen, Psykisk Hälsa, mobil: 070-684 85 50,
www.sjalvmordsupplysningen.se


Föreningen Psykisk Hälsa främjar den psykiska hälsan i samhället